NaslovnicaNAŠE PRIČENasilje nad ženama ne smije se smatrati normalnim!

Nasilje nad ženama ne smije se smatrati normalnim!

Udruženje za društvena istraživanja Global Analitika realizira projekat pod nazivom “Nasilje nije ljubav!”, uz finansijsku podršku Ekumenske inicijative žena

Fenomen nasilja u partnerskim vezama tek je u posljednjih nekoliko desetljeća u svijetu prepoznat kao istaknuti društveni i javnozdravstveni problem. Danas se dosta govori o nasilju u porodici, ali se jako malo spominje nasilje koje se dešava u intimnim i partnerskim vezama mladih, a koje predstavlja nasilje počinjeno od partnera, bez obzira na to da li je riječ o partneru sa kojim je osoba u formalnoj ili neformalnoj vezi.
Nasilje u vezama mladih manifestira se kao ponašanje između dvoje ljudi s ciljem kontrole, moći i zastrašivanja. Istraživanja pokazuju kako nasilje nakon prvog incidenta postaje sve češće i intenzivnije, a zlostavljana osoba gubi kontrolu nad životom i postaje sve više ovisna o partneru, a izolirana od ostalih.
Ovaj problem je dublje prirode, s obzirom na to da se nasiljem ne smatra samo upotreba fizičkog i seksualnog nasilja u svrhu nanošenja povreda, već i psihičko i ekonomsko zlostavljanje partnera s kojim je osoba bila, ili je još uvijek u romantičnom odnosu, koje se vrši korištenjem prisilnih mehanizama kontrole.
Ono što igra najveću ulogu kada je u pitanju nasilje u partnerskim vezama jeste činjenica da isto počinje već u prvim vezama koje se ostvaruju u ranoj adolescenciji. Mladi u adolescentnim godinama stupaju u emotivne i intimne veze i u tom periodu formiraju svoj seksualni identitet, preispituju romantične i rodne uloge i definišu sliku o sebi.

“Ne šuti, reaguj!”

Ovim projektom, javnom kampanjom, edukacijom za mlade, uličnim akcijama i tekstovima, želimo društvo osvijestiti da se nasilje nad ženama ne smije normalizirati, te da ženama pružimo podršku uz preventivne mjere kako da na vrijeme prepoznaju nasilje u partnerskim vezama i na njega reaguju.
Kroz projektne ciljeve želimo pridonijeti osvještavanju i educiranju javnosti o tome kako prepoznati, djelovati i spriječiti oblike nasilja nad ženama i djevojkama/djevojčicama u partnerskim vezama, bilo da je riječ o početničkim adolescentskim/srednjoškolskim vezama, zrelim vezama, vanbračnim ili bračnim zajednicama.
U Sarajevu, u maju 2023. godine, planirana je realizacija edukacije za mlade “Ne šuti, reaguj!” kroz koju ćemo imati direktni doprinos mladih ovoj temi putem radionice podizanja svijesti o nasilju nad ženama u partnerskim vezama kroz različite istinite priče i iskustva žena, uključujući preventivne pristupe.
Putem javne kampanje, ženama i djevojčicama bit će pružena podrška od žena/djevojaka, ali i muškaraca/mladića u našem društvu, te ćemo poslati snažnu poruku o važnosti uloge muškaraca koji će biti primjer ostalim muškarcima u borbi protiv nasilja nad ženama u partnerskim vezama, a istovrememo ćemo poručiti žrtvama nasilja da nisu same i napuštene.
Projekat će direktno uticati na žene, djevojke, djevojčice koje nisu doživjele nasilje od svojih partnera, ali su u svakom momentu potencijalne žrtve nasilja u partnerskim vezama samim tim što su žene, kao i na žene i mlade djevojke koje su doživjele nasilje u porodici ili vezi, koje su bile korisnice usluga sigurnih kuća i centara za socijalni rad. Pored žena, ciljna grupa su muškarci i mladići koji su spremni da ruku pod ruku sa ženama i djevojkama koračaju u zajedničkoj borbi protiv nasilja nad ženama u partnerskim vezama.

Gracija 432, april 2023.

Možda vas zanima

Nedavno objavljeno

spot_img