Impressum

Impressum

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA Mersiha Drinjaković (mersihad@gmail.com)   UREDNICA Alma Duraković (almadurakovic65@gmail.com)   WWW.GRACIJA.BA I DRUŠTVENE MREŽE Ena Tahirović (tahirovic.e85@gmail.com) REDAKCIJA/SARADNICI Ozren Kebo, Lejla Lojo Karamehmedović, Elma Tahirović, Lejla Kajić, Tamara Mayer-Schober, Amra...

Showbizz