Nedavno objavljeno

U Sarajevu predstavljeno udruženje AMCA: Sektor naplate potraživanja treba bolju regulativu i više etičke standarde!

SARAJEVO, 30.11.2023 – Primjena etičkih načela usklađenih s međunarodnom
praksom, koja jasno propisuje pravila ponašanja na temelju kojih postupaju uposlenici
kompanija za naplatu potraživanja, te regulacija i registracija rada kompanija za naplatu
dugovanja u temelju su djelovanja Udruženja kompanija za upravljanje imovinom i
naplatu potraživanja – AMCA.

Udruženje AMCA osnovano je 2022. godine kao neprofitna organizacija čiji je cilj da
pokreće pitanja, zagovara i aktivno sudjeluje u javnoj raspravi o važnosti pozitivne
regulative i etičnosti u industriji naplate potraživanja. Članstvo Udruženja čine
kompanije: EOS MATRIX d.o.o. za poslovne usluge Sarajevo, B2Kapital d.o.o.
Sarajevo, ‘’McGrath & Arthur’’ d.o.o. Sarajevo i ODM Collections d.o.o. Sarajevo.

”Osnivanje Udruženja je logičan korak u nastojanjima da unaprijedimo okruženje za
kompanije koje se bave naplatom potraživanja. Pod tim mislim na bolje, modernije i
transparentno zakonodavstvo za našu djelatnost. U važećem zakonodavstvu je dosta
prostora za unaprjeđenje ove oblasti, i neophodne dodatne aktivnosti ka regulaciji, koje
će za rezultat imati povećanje finansijske odgovornosti, a posljedično i dobre efekte na
ekonomiju. Udruženje ima interes, a i znanja da predlaže izmjene zakona, zasnovane
na analizama i ekonomskim argumentima, kako bi se za sve aktere u procesu osigurala
pravnu sigurnost u postupcima naplate”, poručio je Petar Mrkonjić direktor EOS
MATRIXA u BiH i predsjednik AMCA udruženja, naglašavajući predanost
Udruženja ka stvaranju optimalnog regulatornog okvira.

”Riješeni smo na zajedničko djelovanje u cilju unapređenja industrije upravljanja
imovinom i naplate potraživanja. Udruženje će raditi na podizanju profesionalnih
standarda kroz edukacije, treninge i certifikaciju. Partnerstva, dijeljenje poslovnih praksi
te aktivizam i networking postaju ključni aspekti, kao podrška kreiranju zdravog
okruženje za bolju saradnju unutar našeg dinamičnog sektora,” rekla je Lejla Jahić,
izvršna direktorica B2Kapital, članica Upravnog odbora Udruženja.

Članica Upravnog odbora Udruženja i direktorica ODM Collections d.o.o. Mirela
Ibrahimović Ćato istakla je tokom predstavljanja prednosti Udruženja za vlasnike
imovine i korisnike finansijskih usluga: ”Udruženje čine pravna lica koja su usko
specijalizirana za upravljanje imovinom i naplatu potraživanja, bilo kao serviseri ili novi
povjerioci. Svojim djelovanjem oslobađaju vlasnike imovine od operativnih obaveza,
omogućavajući im usredotočenje na ključne poslovne aktivnosti. Ova partnerstva i angažman u strukovnom profesionalnom udruženju ključna su za poboljšanje poslovnih
procesa i ekonomskih tokova, kao i za postizanje brže i efikasnije naplate potraživanja,”
naglasila je Ibrahimović Ćato.

Svaka od kompanija – članica Udruženja se može pohvaliti efikasnom naplatom
potraživanja korištenjem najboljih, najefikasnijih i etičkih strategija kako bi osigurali
naplatu.

”Planovi Udruženja za 2024. godinu, pored saradnje s regulatorima na unapređenju
oblasti uključuju istraživanje tržišta i analizu trendova, organizaciju edukacija, te
uspostavljanje i jačanje saradnje s drugim udruženjima za naplatu potraživanja u
regionu, te rad na podizanju standarda kvalitete u industriji,” rekao je Edin Bunjo,
direktor McGrath&Arthur, član Upravnog odbora Udruženja.

Udruženje kompanija za upravljanje imovinom i naplatu potraživanja ostaje predano
unapređenju finansijskog sektora, pružajući svojim članovima podršku za održiv rast i
prilike za uspostavljanje i jačanje saradnje.

Latest Posts

spot_img

Raport

spot_img