Nedavno objavljeno

ADISA KOKIĆ-HINOVIĆ

Adisa Kokić-Hinović (33) rođena je u Doboju, studij međunarodne i javne uprave je završila u Sarajevu, magistrirala pravo u Zenici, a trenutno je doktorant na Katedri za državno i međunarodno javno pravo zeničkog Pravnog fakulteta. Osim po sjajnim rezultatima tokom studija, od najranijih dana isticala se i na projektima građanskog aktivizma, ljudskih prava i jačanja civilnog društva. Zastupnica SDA u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Adisa je, po ocjeni kolega iz najrazličitijih stranaka, poznata po proaktivnom i odgovornom djelovanju, stalno postavlja pitanja, predlaže korisne incijative, zaključke i zakone.
Ko su žene danas na političkoj sceni BiH, pitamo je. “Istinska snaga, koja je često zapostavljena. Nedostaje nam medijskog sadržaja koji bi više promovisao rad žena u politici. Imamo toliko izvanrednih žena u politici, koje zavređuju više pažnje javnosti, s ciljem promocije, ali i podstreka drugim ženama da što više budu politički aktivne.” Žene nisu prepustile dominaciju muškarcima, već su previše okupirane poslovima te ne razmišljaju o vlastitoj promociji. Bitniji su im, kako kaže Adisa, suština i rješenje konkretnog problema.
Žene imaju moć – ali u mjeri u kojoj se same trude da je osvoje, i to zavisi od svakog od nas pojedinačno. “Danas više nego ikad imamo priliku biti politički aktivne ili društveno angažovane, imamo toliko mogućnosti napraviti male, ali ujedno i ogromne korake za zajednice, a to ne činimo. Upoznala sam mnoštvo osoba, i žena i muškaraca, koje su nakratko bile dio političkog djelovanja, nisu vidjele u tome smisao i dugoročnost, a bile su veliki potencijal. Naprosto su odustali. Nekad s razlogom, nekad i ne baš s nekim opravdanim razlogom.”

Uvijek dajući maksimum od sebe, Adisa je poznata po tome da ne odustaje, upornošću dolazi do zacrtanih ciljeva. Iza nje stoje rezultati: nakon analize stanja i potreba sporta u FBiH, zajedno s kolegom Suadom Kaknjom, kreirala je nacrt zakona o “sportskoj penziji” zaslužnim sportistima u FBiH, koji su ostvarili izvanredne rezultate na olimpijskim i paraolimpijskim igrama do 40. godine života. “Ne želimo prepustiti najzaslužnije sportiste same sebi, želimo im biti podrška kao i podstrek mladim nadama da ne odustaju od snova.”
Žene su, što je prirodno, kaže Adisa, empatičnije prema temama koje se njih lično tiču: “Mladi najbolje poznaju mlade, žena žene, borci borce… Čovjek je najempatičniji kada mu se pokaže isto ili slično osjećanje. Upoznala sam se i sarađivala s udruženjima žena, neformalnim grupama koje su pričale o svojim iskustvima: nasilju u porodici, diskriminaciji na poslu, borbi za potomstvo… To je ostavilo snažan utisak na mene, pa sam većinu svog djelovanja utrošila na istraživanje i incijative vezano za te oblasti.”
Izdvaja jednu od aktivnosti na koje je posebno ponosna: usvajanje novog Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom u FBiH. “Tokom četiri godine upućivala sam razne incijative, urgencije, tražila pojašnjenja, a sve zbog razgovora sa ženama širom FBiH na društvenim mrežama i grupama, koje su mi prenosile različita iskustva, probleme, izazove. To je postao moj fokus i prioritet, zadatak da pomognem da se iskustva svih tih ljudi čuju gdje treba i da svi doprinesemo novom, pravnom regulisanju te oblasti.” Prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona usvojen je zajedno sa svim konkretnim zaključcima za podzakonske akte i stupa na snagu za četiri mjeseca. “Istinski ga smatram rezultatom zajedničkog rada velikog broja žena u FBiH – žena koje će biti korisnice zakona, zastupnica, ministrica, predsjednica komisije, predstavnica klinika.”

Ako bude opet imala priliku da nastavi rad u federalnom parlamentu, već ima plan: izmjene i dopune Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, izmjene i dopune Zakona o radu, u smislu zabrane otkaza ugovora na određeno vrijeme trudnici, a što je Adisa već uputila u parlamentarnu proceduru, zatim Zakona o posredovanju pri zapošljavanju marginalizovanih kategorija društva, žena koje su nezaposlene, mladih majki, žena u trećoj dobi. Ovo su, kaže Adisa, neke od tema na kojima je započela saradnju sa udruženjima žena, te su pripremile analize i kreirale incijative za nove zakonske okvire.

NAPOMENA: u svakom od tekstova o ženama i izborima naglašavamo i važne informacije o tome koliko i na koji način su žene zastupljene na pozicijama moći:

Zastupljenost žena u Evropskom parlamentu (1952-2012)
Gracija 426, septembar 2022.

Latest Posts

Raport