Nedavno objavljeno

Nasilje nije ljubav!

Udruženje za društvena istraživanja Global Analitika realizira projekat pod nazivom “Nasilje nije ljubav!”, uz finansijsku podršku Ekumenske inicijative žena.

Fenomen nasilja u partnerskim vezama tek je u posljednjih nekoliko desetljeća u svijetu prepoznat kao istaknuti društveni i javnozdravstveni problem. Danas se dosta govori o nasilju u porodici, ali se jako malo spominje nasilje koje se dešava u intimnim i partnerskim vezama mladih, a koje predstavlja nasilje počinjeno od strane partnera, bez obzira na to da li je riječ o partneru sa kojim je osoba u formalnoj ili neformalnoj vezi.

Nasilje u vezama mladih manifestira se kao ponašanje između dvoje ljudi s ciljem kontrole, moći i zastrašivanja. Istraživanja pokazuju kako nasilje nakon prvog incidenta postaje sve češće i intenzivnije, a zlostavljana osoba gubi kontrolu nad životom i postaje sve više ovisna o partneru, a izolirana od ostalih.

Ovaj problem je dublje prirode, s obzirom da se nasiljem ne smatra samo upotreba fizičkog i seksualnog nasilja u svrhu nanošenja povreda, već i psihičko i ekonomsko zlostavljanje partnera s kojim je osoba bila, ili je još uvijek u romantičnom odnosu, koje se vrši korištenjem prisilnih mehanizama kontrole.

Ono što igra najveću ulogu  kada je u pitanju  nasilje u partnerskim vezama, jeste činjenica da isto počinje već u prvim vezama koje se ostvaruju u ranoj adolescenciji. Mladi u adolescentnim godinama stupaju u emotivne i intimne veze i u tom periodu formiraju svoj seksualni identitet, preispituju romantične i rodne uloge i definišu sliku o sebi.

Ovim projektom, javnom kampanjom, edukacijom za mlade, uličnim akcijama i tekstovima, želimo društvo osvijestiti da se nasilje nad ženama ne smije normalizirati, te da ženama pružimo podršku uz preventivne mjere kako da na vrijeme prepoznaju nasilje u partnerskim vezama i reaguju na isto.

Kroz projektne ciljeve želimo pridonijeti osvještavanju i educiranju javnosti o tome kako prepoznati, djelovati i spriječiti oblike nasilja nad ženama i djevojkama/djevojčicama u partnerskim vezama, bilo da je riječ o početničkim adolescentskim/srednjoškolskim vezama, zrelim vezama, vanbračnim ili bračnim zajednicama.

Realizacijom edukacije za mlade omogućiti ćemo direktni doprinos mladih ovoj temi, kroz educirane radionice podizanja svijesti o nasilju nad ženama u partnerskim vezama kroz različite istinite priča i iskustva žena, uključujući preventivne pristupe.

Putem javne kampanje, pružati ćemo podršku ženama i djevojčicama od strane žena/djevojaka ali i  muškaraca i mladića u našem društvu, te poslati snažnu poruku o važnosti uloge muškaraca koji će biti primjer ostalim muškarcima u borbi protiv nasilja nad ženama u partnerskim vezama, a istovrememo poručujemo i žrtvama nasilja da nisu same i napuštene.

Projekat će direktno uticati na žene, djevojke, djevojčice koje nisu doživjele nasilje od svojih partnera, ali su u svakom momentu potencijalne žrtve nasilja u partnerskim vezama samim tim što su žene, kao i na žene i mlade djevojke koje su su doživjele nasilje u porodici ili vezi, koje su bile korisnice usluga sigurnih kuća i centara za socijalni rad. Pored žena,  ciljna grupa su muškarci i mladići koji su spremni da se ruku pod ruku zajedno sa ženama i djevojkama koračaju u zajedničkoj borbi protiv nasilja nad ženama u partnerskim vezama.

 

Latest Posts

Raport