Nedavno objavljeno

Počela kampanja UN Women “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”

Borba protiv seksualnog nasilja i uznemiravanja nad ženama u Bosni i Hercegovini fokus je ovogodišnje kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”, koja je počela u Sarajevu i trajat će do 9. decembra.

Pod motom #neznačine i #prepoznajidjeluj kampanju provodi UN Women, uz podršku Švedske, i u saradnji sa partnerima, s ciljem podizanja svijesti građana/ki o različitim oblicima seksualnog nasilja i uznemiravanja poput uhođenja, uznemiravanja u javnom prostoru i silovanja u braku. Kampanja će ukazati i na važnost osiguravanja pravnog okvira za zaštitu od seksualnog nasilja i uznemiravanja, kao i njegove primjene u skladu sa međunarodnim standardima.

David Saunders

„Ključno je uskladiti zakone sa najvišim međunarodnim standardima Istanbulske konvencije. Danas smo tu da podržimo unapređivanje zakona i njihove implementacije sa predstavnicima vlasti, civilnog društva i međunarodnih organizacija. Samo zajedno možemo unaprijediti zakone i osigurati njihovu primjenu prema najvišim standardima“, rekao je David Saunders, predstavnik UN Women u BiH.

Samra Filipović-Hadžiabdić

“Djelovanje Akcione koalicije protiv rodno zasnovanog nasilja u BiH predstavlja dodatnu sinergiju za provođenje Istanbulske konvencije, kao i GREVIO preporuka za BiH u oblasti sprečavanja rodno zasnovanog i seksualnog nasilja. Nadležne institucije moraju hitno  reagovati u cilju suzbijanja ovog problema, koji se jedino može riješiti sveobuhvatnim pristupom. Neophodno je usklađivanje zakonodavstva sa Istanbulskom konvencijom, osiguranje potrebne podrške za žrtve, edukacije za stručnjake/inje, kao i na svim nivoima obrazovanja, ali i preventivno djelovanje o prepoznavanju i neprihvatljivosti seksualnog nasilja i uznemiravanja”, rekla je Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH.

Johanna Strömquist

„Svi oblici nasilja prema ženama i djevojčicama su prepreka ostvarivanju rodne ravnopravnosti i društvenom razvoju. Države imaju dužnost da spriječe nasilje nad ženama i djevojčicama, bez obzira na to ko su počinitelji. Švedska je sretna što radi sa partnerima na osiguravanju postojanja adekvatnog zakonskog okvira za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, uključujući seksualno nasilje, kao i osiguravanju adekvatnih resursa za njihovu implementaciju“, kazala je Nj. E. Johanna Strömquist, ambasadorica Švedske u BiH.

Dubravka Šimonović

Na događaju je učestvovala i Dubravka Šimonović, bivša izvjestiteljica Ujedinjenih nacija o nasilju nad ženama u periodu od 2015. do 2021. godine. „BiH je prva zemlja u regiji koja je osnovala Odbor za primjenu Istanbulske konvencije i femicid koji je najekstremniji oblik nasilja nad ženama. Uz jačanje prevencije, potrebno je prikupljati podatke o svim oblicima nasilja nad ženama i djevojčicama, uključujući i spolno uznemiravanje, silovanje i femicid, tako da se u podatke uz spol počitelja i žrtve uključi odnos žrtve i počinitelja. Dodatno treba analizirati slučajeve femicida kako bi se utvrdili problemi u zakonima ili njihovoj primjeni te prevenirali slični slučajevi“, rekla je ona.

U nastavku događaja održana je panel diskusija na temu Zaštita od seksualnog nasilja kroz pravne okvire i praksu: nedostaci i mogućnosti, u kojoj su učestvovale Nikolina Grbić Pavlović (Uprava za policijsku obuku, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske), Miomirka Mila Melank (poslanica u Predstavničkom domu FBiH, sastav 2018. – 2022.) i Diana Šehić, direktorica Udruženja „Prava za sve“, uz moderaciju Kristine Ljevak.

„Moramo se ujediniti u borbi protiv svih oblika nasilja nad ženama. Pravo na život bez nasilja je jedno od najvažnijih ljudskih prava i obaveza je države da uspostavi blagovremene i efikasne mehanizme zaštite koji će žrtvama nasilja pokazati da nisu same, a istovremeno osigurati da počinioci budu promptno i strogo kažnjeni. Naravno, za to je neophodno i uskladiti zakonodavstvo sa međunarodnim standardima ljudskih prava i zaštite od nasilja te ga harmonizirati sa relevantnim domaćim zakonodavstvom kako bi se osigurala efikasna zaštita i pravna sigurnost u BiH“, rekla je Diana Šehić, direktorica Udruženja „Prava za sve“.

Aurelie Valtat

Učesnici/e događaja imali su priliku potpisati i Deklaraciju Akcione koalicije protiv rodno zasnovanog nasilja, kreirane u sklopu kampanje „Generacija za ravnopravnost“ s ciljem mobiliziranja podrške okončanju rodno zasnovanog nasilja. Ovu je Deklaraciju ispred Evropske unije potpisala Aurelie Valtat, šefica Sekcije za europsku integraciju, politička i ekonomska pitanja Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Kampanja se nastavlja u Banjaluci (26-27.11.), Bihaću (29-30.11.), Mostaru (2-3.12.), Tuzli (5-6. 12.) i Sarajevu (7.12.) gdje će biti postavljeni informativni punktovi. Građani/ke će na ovim lokacijama imati priliku sa stručnjacima/kinjama razgovarati o različitim oblicima seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja, te popuniti online anketu koja propituje koliko su informisani o ovim oblicima nasilja, da li ih prepoznaju, na koji način se ovi oblici nasilja kažnjavaju, itd.  Podaci će biti analizirani i predstavljeni na završnom događaju kampanje, u Sarajevu, 9. decembra.

Pratite društvene mreže UN Women u BiH – Facebook, Twitter i Instagram – i podržite kampanju korištenjem hashtagova #IsključimoSeksualnoNasilje, #neznačine i #prepoznajidjeluj!

Latest Posts

Raport