Nedavno objavljeno

Jedno je sigurno – Kamata je fiksna! – Nenamjenski i zamjenski krediti ASA Banke

Finansijske institucije igraju značajnu ulogu u pružanju sigurnosti i stabilnosti tokom neizvjesnih vremena. Osluškujući potrebe bh. građana, svjesna svoje uloge i odgovornosti, ASA Banka lansirala je jedinstvenu ponudu Nenamjenskih i Zamjenskih kredita sa fiksnom kamatnom stopom. 

Nova ponuda kredita podrazumijeva nepromjenljivu kamatnu stopu,  kroz cijeli rok otplate kredita, čime ovaj proizvod  u nesigurnim vremenima predstavlja oslonac i sigurnost za korisnike.

„Kao domaća banka u TOP 3 najveće banke u BiH, dosljedni smo svojoj misiji i viziji, te smo svjesni da u teškim vremenima svi zajedno nosimo dio tereta. Ranije smo najavili  da nećemo povećavati kamate na već izdate kredite, a sada smo odlučili istu mogućnost pružiti i za nove kredite, jer je upravo to odgovor na potrebe naših klijenata i svih bh. građana.“, istakla je Aldijana Rakić, član Uprave ASA Banka.

Pored fiksne kamatne stope, krediti ASA Banke donose i druge pogodnosti, poput odličnih uslova kreditiranja koji uključuju grace period od šest mjeseci kod zamjenskih kredita, kao i mogućnost nenamjenskog utroška u visini od 15% odobrenog iznosa kredita. Za zaposlenike iz realnog sektora nije potrebna polica osiguranja za kredite sa rokom otplate do jedne godine, a za zaposlenike javnih institucija sa rokom otplate do pet godina.

U svijetu prepunom neizvjesnosti, jedno je sigurno – kamata je fiksna, poručuju iz ASA Banke.

Latest Posts

Raport