Nedavno objavljeno

Održan Forum pacijenata sa dijabetesom i drugim hroničnim oboljenjima

U Sarajevu je 18.06.2022. godine održan drugi po redu Forum pacijenata koji je okupio predstavnike udruženja pacijenata sa dijabetesom i drugim hroničnim oboljenjima iz Bosne i Hercegovine.

Skup je održan u organizaciji kompanije Novo Nordisk nakon dvogodišnje pauze zbog pandemijskih uslova, a sa osnovnim ciljem umrežavanja i jačanja kapaciteta predstavnika pacijenata, te unapređenja saradnje.

Iako je pandemija koronavirusa u proteklom periodu posebno pogodila osobe sa dijabetesom koje su bile izložene većem riziku od razvoja komplikacija u slučaju infekcije, nemogućnosti pristupa ljekarima dijabetolozima i endokrinolozima radi redovnih kontrola, veliki broj udruženja provodio je niz aktivnosti kako bi olakšali ovu situaciju svojim članovima.

Kompanija Novo Nordisk pacijente stavlja u fokus i kroz različite vidove podržava aktivnosti koje provode udruženja u cilju jačanja položaja pacijenata, njihovih prava i podizanja svijesti o važnosti prevencije i terapije dijabetesa i drugih hroničnih oboljenja.

Na ovogodišnjem Forumu učestvovalo je preko 30 predstavnika Udruženja iz Bosne i Hercegovine koji su imali priliku upoznati se sa pravilima i okvirom saradnje sa kompanijom Novo Nordisk, te razmijeniti iskustva i ojačati saradnju unutar mreže udruženja.

U tretmanu i prevenciji dijabetesa bitno je bavljenje fizičkom aktivnošću, a jedna od njih je nordijsko hodanje. Certificirani trener nordijjskog hodana Franjo Šola iz Kluba nordijskoh hodanja Novo Nordisk, prisutnima je prikazao osnovne tehnike nordijskog hodanja kao i zdravstvene benefite sa posebnim fokusom na dijabetes. Nakon predavanja, urađen je kratki trening razgibavanja korištenjem gumenih traka.

Prisutnima su prezentirani zanimljivi projekti koji su provedeni u proteklom periodu. Tako je Udruženje Novi Horizonti iz Tuzle predstavilo projekat uspostavljanja Registra pacijenata sa dijabetesom koji je podržan od strane Ambasade Švicarske i kompanije Novo Nordisk, a kojim će značajno unaprijediti način praćenja pacijenata i ishoda njihovog liječenja. Implementacija projekta očekuje se do kraja godine, a odvija se u predviđenoj dinamici, prema riječima Indire Bektić, predsjednice udruženja.

U maju 2022. godine u organizaciji četiri udruženja iz Mostara, Banja Luke, Bihaća i Tuzle održan je kamp za djecu sa dijabetesom tip 1 koji je okupio preko 100 učesnika u Međugorju. Jelena Škrbić-Radić i Mislav Stapić sa prisutnima su podijelili iskustva sa ovog jedinstvenog kampa, te prenijeli dio emocija i planove za naredne kampove obzirom na veliki interes za organizaciju istog.

Posebno interesantan projekat koji provodi Udruženje oboljelih od dijabetesa tip 1 iz Sarajeva pod nazivom Dijakuhinja prezentiran je od strane Alme Mulaosmanović. Radi se o projektu koji je okupio djecu iz različitih gradova BiH na kursevima kuhanja i pripreme zdravih obroka, a koji je rezultirao produkcijom emisija o načinu pripreme obroka za osobe sa dijabetesom, nutritivnim vrijednostima odabranih namirnica odnosno jela, a koji će biti finaliziran objavom knjige recepata sa multimedijom.

Rubija Kulenović, prezentirala je aktivnosti koje je udruženje iz Bihaća provelo u povodu obilježavanja 100 godina otkrića inzulina i Svjetskog dana dijabetesa. Pored niza aktivnosti koje su provedene posebno je bio zanimljiv prikaz likovnih radova članova Udruženja na temu 100 godina inzulina.

Novo Nordisk osim dijabetesa u fokus stavlja i druge hronične i rijetke bolesti, pa je tako predsjednik Udruženja hemofiličara Banja Luka Branislav Uzelac podijelio sa prisutnima aktivnosti ovog udruženja koje su usmjerene ka poboljšanju prava pacijenata kao i razvoja aplikacije kojim je omogućeno lakše praćenje stanja pacijenata i komunikaciju sa ljekarima.

Nove tehnologije u dijabetesu, a koje uključuju i pametne penove, prezentirao je Davor Skeleđija, urednik portala „na inzulinu“ iz Zagreba.

U cilju osnaživanja pacijenata za učesnike je organizvan trening iz oblasti zagovaranja, a posebno je bio zanimljiv trening korištenja društvenih mreža kao savremenog i korisnog načina komunikacija sa javnostima i članstvom.

Tokom skupa udruženja su u formi postera prezentirala uspješne projekte koji su bili evaluirani od strane prisutnih, te je projekat pod nazivom „Socijalizacije djece sa hroničnim oboljenjima (dijabetes i astma)“ Udruženja dijabetičara iz Prijedora nagrađen kao najbolji prikazujući vađnost inkluzije osoba sa dijbetesom u svakodnevne aktivnosti u zajednici.

Skup je pokazao važnost interakcije pacijenata i umrežavanja u cilju razmjene iskustava, a prema zaključcima i izjavama prisutnih bio je iznimno koristan i inspirativan.

Latest Posts

Raport