Nedavno objavljeno

Digitalna transformacija i evolucija informacionog sistema PANTHEON

Datalab BH organizuje 19.5.2022. u Sarajevu konferenciju pod nazivom Connected and secure digital companies“. Konferencija stavlja fokus na potrebe digitalizacije privrednog sektora. Cilj konferencije je učesnicima pokazati prednosti korištenja digitalnih alata u svakodnevnom poslovanju na konkretnim primjerima iz prakse te im olakšati digitalizaciju poslovnih procesa. Prezentirani će biti: nova generacija ERP software-a PANTHEON 11, alati za digitalizaciju i automatizaciju poslovnih procesa, trendovi u digitalizaciji, kao i zakonske aktuelnosti u oblasti računovodstva.

Nova generacija PANTHEON 11

Evolucija nove generacije informacionog sistema odlikuje PANTHEON 11 najvišim nivoima sigurnosti  i zaštite podataka. Ovo predstavlja sveobuhvatnu zaštitu podataka, bez obzira na to da li je vaš program hostovan na serverima u oblaku ili ste ga instalirali na sopstvenoj infrastrukturi.

Ključne prednosti PANTHEON 11

PANTHEON 11 sa sobom donosi nekoliko značajnih promjena odnosno optimizacija u samom načinu rada, a to su:

Row level security – napredni nivo zaštite podataka

Digitalizacija više nego ikada ranije utiče na to da klijenti sve više osjetljivih dokumenata smještaju u baze podataka izbjegavajući fizičko odlaganje istih. Zbog toga se javlja potreba da takvo arhiviranje dokumenata ima najviši stepen zaštite istih. Visok nivo zaštite svakako nudi Cloud usluga koju Datalab BH pruža u saradnji sa dugogodišnjim partnerom BH Telecom, a s kojom korisnik ne mora da brine za SQL server, antiviruse, backup-e i slično. No važno je spomenuti i da nisu svi klijenti korisnici Cloud usluga. Za vlastite servere također sa PANTHEON 11 uvodi se tzv. RLS (Row level security) odnosno napredni nivo zaštite podataka na nivou reda uz pomoć dobro poznatih autorizacija:

To praktično znači da, ukoliko ste ranije mogli putem SQL upita čitati podatke iz baze, sada ako taj korisnika nema permisiju na određeni dokument ili šifrant, svaki SQL upit biće podvrgnut RLS zaštitnom mehanizmu, te će rezultat SQL upita biti samo oni redovi do kojih korisnik ima permisije. Primjer:

Značajna ubrzanja u samom radu aplikacije

Minimalna verzija SQL servera koju podržava PANTHEON 11 je MSSQL 2017, te su time korisnici dobili nove sistemske funkcije koje ubrzavaju rad u PANTHEON-u. Urađen je refaktoring pojedinih dijelova koji se često koriste, a optimizacija je urađena i kod snimanja promjena u undo tabelama.

Razmjena podataka putem web service-a

Naredna promjena koju donosi PANTHEON 11 jeste izmjena podataka putem web servisa. Izmjena podataka preko web servisa olakšava korisnicima razmjenu podataka unutar i izvan kompanije.

Korisnici će moći razmjenjivati  šifrante koji su zajednički za sve module naprimjer: artikle, subjekte, kalendare, zaposlene i slično dok će istovremeno moći poslati podatke natrag u PANTHEON.

 

Sve prednosti PANTHEON 11 će Datalab BH tim detaljno prezentirati na PANTHEON konferenciji. Više o konferenciji, mogućnost prijave i detaljan program na https://konferencija.datalab.ba/program/

 

Latest Posts

Raport