Nedavno objavljeno

Regionalna radionica projekta Water Contingency Management in the Sava River Basin (WACOM)

U četvrtak, 16. septembra/rujna 2021. godine u Slavonskom Brodu je, po drugi put održana Regionalna radionica u okviru projekta Water Contingency Management in the Sava River Basin (WACOM).

Druga regionalna radionica na temu “Priprema simulacije stožerne vježbe: Nesreća s izlijevanjem velike količine naftnih derivata s plovila na lokaciji Slavonski Brod i djelovanje u slučaju poplave” organizirana je u suradnji  s Republičkom upravom civilne zaštite Republike Srpske, Asocijacijom za upravljanje rizicima AZUR, Međunarodnom komisijom za sliv rijeke Save te Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske i Hrvatskim vodama.

Ova regionalna radionica organizirana je s ciljem stvaranja polazišta za uspješnu pripremu i provedbu simulacije stožerne vježbe u slučaju nesreća s izlijevanjem velike količine naftnih derivata s plovila na lokaciji Slavonski brod i djelovanja u slučaju poplava, a čije je održavanje predviđeno za maj/svibanj 2022. godine. Sudionici radionice raspravljali su o hipotetičkom događaju iznenadnog izlijevanja naftnih derivata s plovila na lokaciji Slavonski Brod i slučajevima poplava, o ulogama i suradnji nadležnih institucija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine te protokolima komunikacije, donošenja odluka i složenog odgovora u ovakvim kriznim situacijama. U okviru radionice raspravljalo se i o ograničenjima i rizicima vezanima za uspješnu provedbu planirane simulacije stožerne vježbe na lokaciji Slavonski Brod.

Službenik za informiranje Lučke uprave Slavonski Brod, Vjekoslav Janković, u uvodnom je izlaganju naglasio kako su aktivnosti i uspjeh WACOM projekta od iznimne važnosti za luku Slavonski Brod, budući da se u tom dijelu rijeke Save očekuje veliki priljev brodova s kojim raste i krivulja rizika od određenih iznenadnih događaja i nesreća na rijeci.

„Aktivnosti radionica u sklopu WACOM projekta vrlo su važne budući da se na području Slavonskog Broda nalazi pretovar naftnih derivata, a u neposrednoj se blizini, u susjednoj Bosni i Hercegovini na samoj obali rijeke Save nalazi i rafinerija Brod. S obzirom na ove okolnosti, zajednička suradnja institucija i hitnih službi u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u sprječavanju slučajeva izlijevanja naftnih derivata u rijeku Savu i poplava ključna je kako bi se ovakve situacije prvenstveno prevenirale, a ukoliko do njih ipak dođe, u što kraćem roku sanirale“, rekao je Vjekoslav Janković.

Voditeljica projekta u ime Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, Danijela Ždrale isto tako je istaknula važnost međunarodne suradnje i poticanja harmonizacije mehanizama civilne zaštite u Europskoj uniji.

„Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske u partnerstvu s Asocijacijom za upravljanje rizicima AZUR na nivou Bosne i Hercegovine operativnim mjerama, programiranjem i mjerama prevencije štiti i spašava ljude, materijalna dobra i životnu sredinu. Razvoj mehanizama odgovora u izvanrednim situacijama poput ove obuhvaća planiranje simulacija stožernih vježbi te razvoj aplikacija i pomoćnih alata za simulaciju koji su od iznimne važnosti za suradnju institucija. Međunarodnom suradnjom i harmonizacijom mehanizama civilne zaštite u Europskoj uniji, nastojimo unaprijediti naše djelovanje i učiniti ga što efikasnijim, kako unutar entiteta i države, tako i u prekograničnoj suradnji“, izjavila je Danijela Ždrale.

WACOM projekt sufinanciran je od strane Programa transnacionalne suradnje – Interreg Dunav i uključuje ključne partnere iz četiri zemlje u slivu rijeke Save: Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju.

 

Više informacija o WACOM projektu dostupno je na

www.interreg-danube.eu/approved-projects/wacom

Latest Posts

Raport