NaslovnicaRaportPEPSICO UDVOSTRUČIO CILJ SMANJENJA UTICAJA NA KLIMATSKE PROMJENE I OBAVEZAO SE ZA...

PEPSICO UDVOSTRUČIO CILJ SMANJENJA UTICAJA NA KLIMATSKE PROMJENE I OBAVEZAO SE ZA POSTIZANJE NETO NULTE EMISIJE DO 2040. GODINE 

U Evropi PepsiCo će se fokusirati na:

  • Podsticanje razvoja održive poljoprivrede, uključujući korištenje đubriva sa niskim emisijama i primjenu održive poljoprivredne tehnologije u cilju dobijanja većih prinosa
  • Ubrzanje procesa prelaska na obnovljivu električnu energiju i uvođenje goriva sa malom ili nultom emisijom kroz cijeli lanac vrijednosti
  • Smanjenje upotrebe plastike na bazi sirove nafte i povećanje upotrebe reciklirane ambalaže
  • Dizajniranje proizvoda koji imaju manji uticaj na životnu sredinu

Kompanija PepsiCo objavila je svoje planove o udvostručenju svog naučno zasnovanog klimatskog cilja, a koji se odnosi na apsolutno smanjenje emisija gasova staklene bašte za više od 40% do 2030. godine u okviru svog lanca vrijednosti. Kompanija se također, obavezala da će postići nultu emisiju štetnih gasova do 2040. godine, što je decenija ranije nego što je predviđeno Pariškim sporazumom.

PepsiCo planira da smanji apsolutne emisije gasova staklene bašte u okviru svojih direktnih operacija za 75%, dok u okviru indirektnih operacija za 40% do 2030. godine (u odnosu na 2015. godinu). Očekuje se da će ova akcija rezultirati smanjenjem više od 26 miliona tona emisija gasova staklene bašte što predstavlja ekvivalent povlačenju više od pet miliona automobila iz upotrebe u jednoj godini.

„Uticaji koje svi imamo na klimatske promjene postaju sve nepovoljniji i zato moramo pokrenuti hitne sistemske promjene neophodne za njihovo rješavanje“, izjavio je predsjednik i izvršni direktor PepsiCo-a Ramon Laguarta i dodao: „Plan koji sprovodimo je srž našeg poslovanja kao globalnog lidera u proizvodnji hrane i pića i pokretač je PepsiCo puta koje treba da doprinese postizanju pozitivnih uticaja na planetu i ljude. Naš ambiciozni cilj vodiće nas izazovnim, ali odlučnim putem naprijed – jednostavno ne postoji druga opcija osim akcije koja se pokreće odmah.

U Evropi je PepsiCo već smanjio ukupne emisije gasova za 6% od 2015. godine, u skladu sa globalnim smanjenjem. Novi sveobuhvatni plan smanjenja emisije gasova fokusiraće se na prioritetna područja kao što su poljoprivreda, ambalaža, distribucija i poslovne operacije.

Pored uticaja na klimatske promjene koji ima u lancu vrijednosti, PepsiCo je dio višeg partnerstva čiji je cilj podsticanje djelovanja na klimatske promjene, uključujući inicijativu One Trillion Trees, RE100 i The Climate Group RE100 i We Are Still In.

PepsiCo najava usklađena je sa Poveljom za postizanje poslovne ambicije koja se odnosi na ograničenje zagrijavanja na 1,5 °C i odobrena je od strane inicijative Science Based Targets kao najambiciozniji poduhvat u okviru njihovog procesa.  

Čestitamo kompaniji PepsiCo na postavljanju cilja smanjenja emisija štetnih uticaja u skladu sa ograničenjem zagrijavanja na 1,5 °C, kao najambicioznijim ciljem Pariškog sporazuma“, izjavio je Nate Aden, viši saradnik u Svjetskom institutu za resurse, jedan od partnera Science Based Targets inicijative i dodao: „Kompanije moraju da odigraju vitalnu ulogu u smanjenju globalnih emisija štetnih gasova i ohrabrujuće je vidjeti kako glavni igrači, poput kompanije PepsiCo, preduzimaju ambiciozne akcije.“

Možda vas zanima

Nedavno objavljeno

spot_img