Nedavno objavljeno

Udruženje „Život s Down sindromom FBiH“  provodi kampanju „Moj glas je BITAN!“

Osobe s intelektualnim teškoćama ne smiju biti zanemarene u programima i javnim nastupima stranaka

Političke programe stranaka kao i njihova obraćanja javnosti je potrebno prilagoditi prema „Easy-To-read“ standardima, da bi i osobe s intelektualnim teškoćama imale pristup informacijama

Udruženje „Život s Down Sindromom Federacije Bosne i Hercegovine“  realizira kampanju „Moj glas je BITAN!“ koja ima za cilj unapređenje poštivanja ljudskog prava osoba s Down sindromom na učešće u političkom i javnom životu. Cilj kampanje je da različitim aktivnostima utiče na dizanje svijesti javnosti i političkih stranaka o pravu osoba s invaliditetom na pristupačne informacije te da doprinese povećanju prilika da i  osobe s Down sindromom glasaju na lokalnim izborima 2020. godine.

Bosna i Hercegovina je ratificirala  UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, čime se obavezala da će obezbijediti  nesmetano učešće osoba s invaliditetom u političkom životu. Kako bi  osigurala poštivanje ovog prava i osobama  s intelektualnim teškoćama,  potrebno je da institucije sistema i svi akteri izbornog procesa osiguraju  informacije koje su jednostavne za čitanje, koristeći se „easy-to-read“ standardom. Ovom metodom se informacije iz teksta predstavljaju jednostavnim rječnikom i kombinuju s fotografijama ili crtežima što osigurava  bolje  razumijevanje sadržaja osobama s intelektualnim teškoćama, teškoćama u učenju/čitanju, osobama s oštećenjem sluha, osobama različitih starosnih grupa, ali i svim drugim osobama koje na brži način žele doći do relevantne informacije.

Nepristupačne informacije o programima političkih partija i neprilagođavanje jezika kojim se kandidati s izbornih lista koriste u javnim nastupima, ne daju mogućnost osobama s intelektualnim teškoćama da ih razumiju i da budu aktivni učesnici izbornog procesa.

Udruženje „Život s Down sindromom FBiH“ je uputilo poziv političkim strankama u BiH da poštuju glasačko pravo osoba s Down sindromom i ponudilo svoju saradnju u upoznavanju osoblja stranaka s „easy-to-read“ standardima i prilagodbi materijala.

Udruženje je u proteklom periodu provelo i edukaciju članova Kluba mladih „Neka, ja ću“ o izbornom procesu, o ulozi lokalne samouprave. Također,  kroz višemjesečnu obuku mladi su razvili vještine prepoznavanja barijera u okruženju u kojem žive. Stečeno znanje i vještine će im pomoći da donesu valjanu odluku prilikom glasanja.

Pozivamo vas da podržite kampanju kako bismo i široj javnosti predstavili kampanju, te zajedno zagovarali poštivanje prava osoba s intelektualnim teškoćama na pristupačne informacije i učešće u političkom životu.  

Latest Posts

Raport