Nedavno objavljeno

The Coca-Cola Company podržala inicijativu za brži prelazak na kružnu ekonomiju

”Vrijeme je da pojačamo naše aktivnosti, a ne da ustuknemo”- poruka je globalnih lidera koji su se obavezali na reizgradnju boljeg kroz kružnu ekonomiju

James Quincey, glavni izvršni direktor The Coca-Cola Company, potpisao je zajedničku izjavu sa članovima i članicama Fondacije Ellen MacArthur, kojom se više od 50 svjetskih lidera – predstavnika poslovnog, vladinog, nevladinog i naučnog sektora obavezalo na izgradnju bolje i održivije budućnosti kroz unaprijeđenje i korištenje rješenja kružne ekonomije.

Zajedno sa više od 50 svjetskih lidera Coca-Cola se obavezala da će raditi na reizgradnji boljeg kroz primjenu kružne ekonomije, u saradnji sa Fondacijom  Ellen MacArthur.

Kreatori politika, izvršni direktori i drugi uticajni pojedinci istakli su kružnu ekonomiju kao rješenje za reizgradnju boljeg, i kao najbolji odgovor na ekonomski uticaj pandemije korona virusa.

”Coca-Cola je kao sistem proteklih mjeseci slala poruku da ostajemo posvećeni svojim ciljevima održivosti i da nastavljamo put do njihovog ostvarenja. Ova zajednička izjava, koju su potpisali i drugi članovi  Fondacije  Ellen MacArthur poput Unilevera, Pepsica, Nestle-a, Veolia-a, Evropskog parlamenta, UN-a, nevladinih organizacija poput WWF-a i Svjetskog instituta za resurse i važnih kreatora politika prenosi snažne poruke globalnih lidera, kao i odlučnost i predanost zajedničkom zalaganju da se ciljevi ka reizgradnji boljeg ispune”, rekao je James Quincey, glavni izvršni direktor i predsjednik Upravnog odbora The Coca-Cola Company i potpisnik Izjave.

Vizija Fondacije je u skladu sa Coca-Colinim korporativnim vrijednostima te održivim i društveno odgovornim pristupom poslovanju. Coca-Cola je već podržala ambiciozne ciljeve Fondacije Ellen MacArthur u smanjenju zagađenja plastikom do 2025. godine i ulaže napore da se do tada 100 posto primarne ambalaže koju globalno plasira može reciklirati. Direktni doprinos rješavanju problema zagađenja plastičnom ambalažom ključni je dio i Coca-Colinog sveobuhvatnog višegodišnjeg plana Svijet bez otpada. Kroz ovaj plan Coca-Cola se obavezala da će do 2030. godine za svaku bocu ili limenku koju proda pomoći prikupiti i reciklirati istu količinu prazne ambalaže s tržišta te koristiti ambalažu koja sadrži 50 posto recikliranog materijala.

ZAJEDNIČKA IZJAVA ČLANICA FONDACIJE ELLEN MAC ARTHUR

Dok se suočavamo sa izazovima koje izaziva pandemija korona virusa, pitanje koje se nameće nije više da li bi trebalo da gradimo bolјe, već kako da to učinimo.

Mnogi su već zahtijevali odgovor na razorne uticaje ove pandemije koji ne skreću pažnju sa drugih globalnih izazova kao što su klimatske promjene i zagađenje.

Kružna ekonomija nudi odgovor na to pitanje. Upravljajući otpadom, održavajući proizvode  i materijale u upotrebi, te regenerišući ekosisteme, kružna ekonomija pruža ključne prilike za ekonomski rast koji također obnavlјa životnu sredinu, kreira radna mjesta i koristi društvu.

Vodeća preduzeća i vlade već su preduzeli važne korake ka izgradnji kružne ekonomije.  Borba protiv zagađenja plastikom je jedan od primjera. Vizija Fondacije Ellen Mac Arthur o kružnoj ekonomiji za plastiku i ambiciozno postizanje tih ciljeva do 2025. godine ujedinila je više od 850 organizacija. Sada je vrijeme za reizgradnju boljeg, koristeći ovaj zamah i čineći više, a ne manje.

Dok se svijet suočava sa neviđenim izazovima, predaniji smo više nego ikada do sad da ubrzamo prelaz na kružnu ekonomiju, stvarajući rješenja koja objedinjuju ekonomske prilike i koristi za šire društvo i životnu sredinu.

Što se tiče plastike, uklonićemo sve ono što nam ne treba, uvešćemo novine u pogledu novih poslovnih modela i materijala, i držati u opticaju svu plastiku koju koristimo – zadržavajući  je u ekonomiji i van životne sredine.

U pogledu mode, osiguraćemo bolje iskorištenje odjeće, dizajnirajući je da bude iznova iskoristiva, te izrađena od bezbjednih i obnovlјivih materijala.

Što se tiče hrane, redizajniraćemo proizvode i lance snabdijevanja kako bismo obnovili prirodu, eliminisali koncept otpada i povezali lokalnu proizvodnju i potrošnju gdje god se to može.

U pogledu finansija, podržaćemo kompanije u njihovom prelazu na kružne poslovne modele i mobilisati kapital za kružna rješenja.

Nećemo se tu zaustaviti. Možemo to isto uraditi i za druge djelatnosti koje u ovom oporavku treba da odigraju uloge od vitalnog značaja, uklјučujući zdravstvo, tehnologiju, mobilnost, elektroniku, hemijsku industriju, te graditi bolje okruženje.

Pozivamo preduzeća, vlade i finansijske institucije širom svijeta da nam se pridruže na putu ka kružnoj ekonomiji, da ulažu u rješenja za kružnu ekonomiju i podižu nivo ambicioznosti ciljeva kružne ekonomije, uz brže ispunjavanje postojećih.

Latest Posts

Raport