Nedavno objavljeno

FOND OTVORENO DRUŠTVO DO SADA UPLATIO VIŠE OD MILION KONVERTIBILNIH MARAKA ZA SANIRANJE POSLJEDICA PANDEMIJE VIRUSA COVID-19   

Nastavljajući sa pomaganjem nevladinom sektoru u BiH, te pružanjem vanredne pomoći ugroženim i marginaliziranim društvenim grupama, Fond otvoreno društvo BiH je do sada uplatio više od milion KM organizacijama i ustanovama koje rade s ovim grupama, kao pomoć u borbi protiv COVID-19 pandemije. Obje isplaćene tranše, prva u iznosu 330,000 KM, a druga 750,000 KM, namijenjene su nesmetanom odvijanju primarnih aktivnosti organizacija koje rade sa ugroženim i marginaliziranim društvenim grupama i ublažavanju posljedica po ugrožene kategorija stanovništva. Ukupan iznos donacije predstavlja jednu od najvećih pojedinačnih donacija do sada datih za saniranje posljedica pandemije.

„Fond otvoreno društvo BiH je ovom donacijom samo nastavilo svoj rad u BiH koji traje preko 27 godina: nastojanje da osiguramo da sve društvene grupe imaju jednak pristup i mogućnosti u društvu,“ izjavila je Dobrila Govedarica, izvršna direktorica FOD BiH. „Bh. društvu, koje se suočava sa posljedicama pandemije, potrebna je pomoć, i nadam se da ova će donacija Fonda otvoreno društvo biti tek početak, da će i druge organizacije prepoznati potrebe i dati svoju podršku.“

Organizacije koje su dobile sredstva su:

Emmaus i Pomozi.ba – za pomoć migrantima, izbjeglicama i lokalnom stanovništvu;

Kantonalna bolnica Dr Irfan Ljubjankić – za nabavku uređaja i testova za serološko ispitivanje anti-tijela na koronavirus;

EDUS, za pomoć obrazovanju djece sa i bez razvojnih poremećaja, i podršku njihovim roditeljima;

Savez udruženja oboljelih od multipla skleroze FBiH, za pomoć oboljelima i njihovim porodicama. 

Fond otvoreno društvo je osigurao je i iznos od 370,000 KM kao pomoć ženama čija je materijalna egzistencija ugrožena pandemijom COVID-19, koje inače imaju mala primanja, a zbog pandemije su izgubile posao i/ili primanja. U ovu kategoriju spadaju i žene koje su prihode ostvarivale u neformalnom sektoru. Pomoć će se pružiti u saradnji sa partnerskim organizacijama: Prijateljice Tuzla, Fondacija tuzlanske zajednice, Medica Zenica, Žene s Une Bihać, Žena BiH Mostar, Fondacija Lara Bijeljina, Udružene žene Banja Luka i Ženska romska mreža.

Latest Posts

Raport