Porodica i bolest u porodici, sistemsko razumijevanje

Armina Čerkić, Sistemska porodična psihoterapeutkinja USPIT BIH