Nedavno objavljeno

Ozvaničen početak rada na izradi Strategije o sigurnosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini

U Mostaru je 30. i 31. 1. 2024. godine održan sastanak Radne grupe za sigurnost pravosudnih institucija i nosilaca pravosudnih funkcija VSTV-a BiH povodom izrade Strategije o sigurnosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Sastanku su, pored predsjednika VSTV-a BiH, prisustvovali i predstavnici nadležnih Ministarstava pravde u BiH uključujući i predsjednika Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, rukovodioci pravosudnih institucija sa šireg područja Mostara i Trebinja, predsjednice Vrhovnih sudova FBiH i Republike Srpske, te članovi Radne grupe koja uključuje direktore i rukovodioce sudskih policija u BiH, sudije, tužioce, predstavnika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u BiH. Aktivnost je podržana od strane EU4Justice projekta.

 

„Pravosudne institucije i nosioci pravosudnih funkcija na svim nivoima u Bosni i Hercegovini često su mete verbalnih napada i drugih vidova pritisaka koji za cilj imaju sprečavanje ili otežavanje vođenja postupaka koje u okvirima svojih nadležnosti poduzimaju sudije i tužioci. Stoga je Radna grupa za sigurnost pravosudnih institucija i nosilaca pravosudnih funkcija u BiH u proteklom periodu inicirala i bila nosilac realizacije brojnih aktivnosti s ciljem podizanja stanja sigurnosti u pravosuđu BiH na viši nivo. Izrada buduće Strategije će osigurati identificiranje svih prisutnih problema u ovom sektoru i njihovih uzroka te dugoročno planiranje njihovog rješavanja uključivanjem  većeg broja zainteresiranih strana čime će ovaj proces biti inkluzivan, sveobuhvatan i sistemski“, naglasila je Biljana Simeunović, predsjedavajuća Radne grupe, članica VSTV-a BiH.

 

Kako bi nova Strategija anticipirala relevantne evropske standarde i dobre prakse po pitanjima sigurnosti pravosuđa, i imajući u vidu važnost ove tematike, Radnoj grupi će pomoć pružiti tim EU4Justice projekta, koji u narednim fazama izrade ovog dokumenta planira angažovati i relevantne međunarodne eksperte. Već sada, pomoć Radnoj grupi u izradi Strategije pružaju prof. dr. Eldan Mujanović i prof. dr. Nevenko Vranješ koji su na projektu EU4 Justice angažovani kao domaći eksperti.

 

„Stvaranje adekvatnog ambijenta za siguran i bezbjedan rad pravosudnih institucija i nosilaca pravosudnih funkcija te svih učesnika u sudskim postupcima je ne samo važna predstojeća aktivnost već predstavlja jedan od ključnih prioriteta i u budućem Reformskom programu VSTV-a BiH.Podrška koju tim EU4Justice projeta pruža pri izradi Strategije je samo jedna od aktivnosti koja nas vodi ka jačanju nezavisnosti, kvaliteta, odgovornosti i efikasnosti pravosuđa u BiH“, naglasio je Drino Galičić, zamjenik voditelja tima EU4Justice.

 

- Advertisement -

Osim u Mostaru, sastanci Radne grupe bit će održani i u Banjoj Luci i Sarajevu u narednom periodu, s tim da će svaki biti prilagođen učesnicima i stepenu ostvarenog napretka pri izradi strateškog dokumenta.

Sastanci se održavaju u okviru projekta EU4Justice – faza II „Podrška profesionalnom pravosuđu i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini“ koji se realizira uz finansijsku podršku Evropske unije s ciljem usklađivanja pravosudnog sistema BiH s evropskim standardima kroz jačanje nezavisnosti, efektivnosti, odgovornosti i efikasnosti pravosudnog sektora u BiH.

Latest Posts

spot_img

Raport

spot_img