Nedavno objavljeno

INVESTICIJA ZA BUDUĆNOST Za tri godine izdvojeno 10,8 miliona KM

U cilju dugoročne podrške mladim poduzetnicima u pokretanju novih biznisa i otvaranju radnih mjesta Općina Centar formirala je Centar za izvrsnost u poduzetništvu

Općina Centar u nastojanju da bude prepoznata kao općina za mlade u budžetu obezbjeđuje značajna sredstva u cilju kontinuiranog rada na poboljšanju položaja mladih, aktivnijeg i odgovornijeg sudjelovanja u društvenom životu i stvaranju okruženja kako bi mladi imali veće šanse i perspektivu za bolje sutra.

Dolaskom nove administracije u Općinu Centar zabilježeno je značajano povećanje izdvajanja finansijskih sredstava za mlade čime centralna gradska općina iskazuje svoje opredjeljenje i misiju da bude prepoznata kao općina za mlade.

Centralna gradska općina donijela je Strategiju prema mladima za period od 2022. do 2026. koja predstavlja strateški dokument namijenjen boljem položaju mladih, te efikasnom upravljanju postojećim i novim resursima lokalne zajednice i sadrži sveobuhvatan pristup izgradnji socijalnih, ekonomskih, obrazovnih, kulturnih i drugih uvjeta za trajnu dobrobit mladih i njihovo aktivno i odgovorno učešće u društvenoj zajednici.

Budžetska sredstva koja se izdvajaju za potrebe mladih su jako važan segment vođenja brige o mladim ljudima u jednoj lokalnoj zajednici. Zapravo, ta sredstva su investicija za budućnost Bosne i Hercegovine.

U okviru kontinuirane brige o mladima, Općina Centar, uz podršku koju pruža njihovom obrazovanju, zapošljavanju, kulturnim i sportskim projektima, daje potporu i stambenom zbrinjavanju mladih.

Ulaganjem značajnih sredstava u obrazovni sistem Općina nastoji pružiti kvalitetno obrazovanje mladima, i to kroz izdvajanje sredstava za obnovu i opremanje, odnosno poboljšanje uslova u obrazovnim ustanovama, unapređenje nastavnih programa, izdvajanja za stipendije ili subvencija za školovanje.

Za poboljšanje uslova rada i opremljenosti predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te visokoškolskih ustanova u posljednje tri godine izdvojeno je 1.415.000 KM. Pored ovih sredstava u 2021. godini izdvojeno je 2.024.975 KM za nastavak izgradnje osnovne škole u naselju Šip.

- Advertisement -

Nastavljajući trend povećanja sredstava za stipendiranje učenika i studenata, Općina Centar je krajem prošle godine usvojila novi pravilnik o stipendiranju kojim je predviđeno dvostruko uvećanje iznosa mjesečnih stipendija za učenike i studente. Koliko je primjetan trend povećanja iznosa na ime stipendiranja pokazuje podatak da je u 2021. godini za ovu namjenu izdvojeno 599.000 KM, u 2022. godini 739.000 KM, a u 2023. godini 777.800. Unazad tri godine za stipendiranje učenika i studenata izdvojeno je 2.115.800 KM, a u Nacrtu budžeta Općine Centar za ovu godinu za stipendiranje učenika i studenata predviđen je iznos od 1.500.000 KM.

U cilju dugoročne podrške mladim poduzetnicima u pokretanju novih biznisa i otvaranju radnih mjesta Općina Centar formirala je Centar za izvrsnost u poduzetništvu. Za razvoj podsticajnog okruženja za samozapošljavanje mladih sa područja ove lokalne zajednice, u posljednje tri godine izdvojeno je ukupno 857.000 KM, od čega je Općina Centar iz budžeta izdvojila 540.000 KM, a Međunarodna organizacija rada 317.000 KM. Od svog osnivanja pa do danas, Centar za izvrsnost u poduzetništvu Općine Centar Sarajevo je podržao 74 biznisa, a broj polaznika organizovanih obuka je prešao 650.

Da Općina Centar vodi računa o mladima i njihovoj budućnosti govori i podatak da je ova lokalna zajednica donijela Odluku o raspodjeli dijela novčanih sredstava za podršku stambenom zbrinjavanju mladih kroz refundiranje troškova plaćenog poreza na promet nekretnina. U prošloj godini je iznos sredstava za ovu namjenu povećan sa 70.000 na 100.000 maraka. Unazad tri godine za refundiranje troškova plaćenog poreza na promet nekretnina izdvojeno je 240.000 maraka, a u Nacrtu budžeta za ovu godinu također je planirano 100.000 maraka.

Općina Centar redovno izdvaja i sredstva za mobilnost mladih u cilju finansiranja putnih troškova, troškova kotizacije, boravka, viza za odlazak mladih pojedinaca na razne edukacije, seminare i treninge, konferencije, konvencije, takmičenja, stručna usavršavanja i slične skupove. Programi koji pružaju mladima priliku za dodatnu obuku ili sticanje novih vještina mogu poboljšati njihove izglede na tržištu rada. Mobilnost mladih obuhvata sposobnost mladih ljudi da se kreću, putuju i sudjeluju u raznim aktivnostima kako bi stekli iskustva, proširili svoje horizonte i razvili nove vještine. U 2021. godini za ovu namjenu je izdvojeno 3.888 KM, u 2022. godini 17.530 KM, a u 2023. godini 35.000 maraka. Tako je unazad tri godine za odlazak mladih na edukacije, seminare i treninge, konferencije, konvencije, takmičenja, stručna usavršavanja izdvojeno 57.000 maraka.

S ciljem podrške aktivizmu mladih, finansiranju odlaska na ekskurzije, ljetne škole, studijska putovanja i slična putovanja/skupove Općina Centar je u prošloj godini izdvojila 15.000 maraka.

Kako bi motivirala mlade i dodatno ih inspirirala i podstakla na što veći angažman i bolje rezultate ova lokalna zajednica kontinuirano izdvaja novčana sredstva za nagrađivanje kao vid podrške mladim uspješnim pojedincima, dobitnicima najvećih priznanja i nagrada.

Novčana sredstva za ovu namjenu ostvaruje pojedinac koji je iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture ili sporta osvojio jedno od prva tri mjesta na kantonalnom, federalnom, državnom, balkanskom/regionalnom, evropskom ili svjetskom takmičenju. Za ovu namjenu je u posljednje tri godine izdvojeno 98.722 KM.

Dobitnici priznanja „Zlatna značka“ i Srebrena značka“ Univerziteta u Sarajevu ostvaruju pravo na novčanu nagradu. Općina Centar krajem prošle godine donijela je novi pravilnik o nagrađivanju uspješnih mladih pojedinaca kojim je duplo uvećen iznos za dobitnike najvećih priznanja Univerziteta u Sarajevu „Zlatna značka“ i „Srebrena značka“. Dobitnici priznanja će za tekuću akademsku godinu iz budžeta Općine Centar dobiti nagrade za priznanje „Zlatna značka“ u iznosu od 1.000 KM, a za priznanje „Srebrena značka“ nagradu u iznosu od 700 KM. Unazad tri godine za nagrađivanje dobitnika ovih prestižnih priznanja Univerziteta u Sarajevu izdvojeno je 33.000 KM.

Cilj nagrađivanja mladih je poticanje izvrsnosti i posvećenosti obrazovanju, nauci, kulturi, sportu, isticanje i promocija pozitivnih primjera u lokalnoj zajednici, kao i motivacija mladih za učešće i postizanje što boljih rezultata.

Na početku svake školske godine Općina daruje prvačićima školske torbe, pribor i udžbenike za što je u posljednje tri godine izdvojeno 380.000 KM.

U cilju poticanja što boljih rezultata u znanju iz pojedinih nastavnih predmeta Općina je obezbijedila i 135.000 KM za organiziranje takmičenja učenika osnovnih škola iz pomenutih oblasti, a 31.000 KM obezbijeđeno je za kupovinu karata učenicima osnovnih škola za pozorišne predstave.

Za podršku projektima predškolskih ustanova, osnovnih škola, srednjih škola i visokoškolskih ustanova za tekuće projekte i aktivnosti unazad tri godine izdvojeno je 55.000 maraka, dok je za školu plivanja za učenike osnovnih škola izdvojeno 90.000 KM.

Za besplatan prevoz učenika osnovnih škola koji stanuju na većoj udaljenosti od škole, a gdje nemaju uspostavljene odgovarajuće saobraćajne linije javnog gradskog prevoza ili se javni gradski saobraćaj ne odvija redovno unazad tri godine izdvojeno je 572.188 KM te 100.000 KM za prevoz učenika sa poteškoćama u razvoju i njihovih pratilaca.

Značajna finansijska sredstva Općina Centar izdvaja i za sportske i kulturne programe namijenjene mladima koji doprinose njihovom fizičkom i mentalnom razvoju.

Kontinuirano ova lokalna zajednica izdvaja novčana sredstva za sufinansiranje odlaska mladih sportista na internacionalna takmičenja. Unazad tri godine iz budžeta Općine za ovu namjenu izdvojeno je 64.000 KM.

Općina Centar je u posljednje tri godine izdvojila i 30.000 maraka za besplatno učlanjenje mladih u JU „Biblioteka Sarajevo“, te 90.830 KM za projekat sufinansiranja troškova vanrednog školovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih osoba.

Za obilježavanje dana mladih općine Centar Sarajevo unazad tri godine izdvojeno je preko 100.000 maraka za program koji su zajednički organizirali Centar kulture i mladih i Komisija za pitanja mladih.

Za implementaciju Strategije prema mladima, odnosno za finansiranje projekata za mlade putem JU „Centar kulture i mladih“ u prošloj godini je izdvojeno također 50.000 KM s ciljem edukacije, druženja, podsticanja i razvijanja talenata kod mladih osoba.

Za sportske projekte za djecu, mlade i sve građane sa područja općine Centar putem JU „Centar za sport i rekreaciju“ u posljednje tri godine izdvojeno je 370.000 KM, a za podršku trenažnim i takmičarskim procesima korisnika putem JU „Centar za sport i rekreaciju“ izdvojeno je 300.039 KM.

U prošloj godini Općina Centar je finansirala i projekte organizacija civilnog društva koji su namijenjeni mladima za šta je iz budžeta izdvojeno 75.000 KM. Također, u prošloj godini Općina Centar je u saradnji sa UNDP-em, a u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2), kojeg finansira Evropska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), sa 75.000 maraka sufinansirala realizaciju projekata namijenjenih mladima sa područja ove lokalne zajednice.

Latest Posts

spot_img

Raport

spot_img