Nedavno objavljeno

Draganu Goluboviću zahvalnica Gazi Husrev-begove biblioteke

Dragan Golubović, voditelj digitalnog arhiva Infobiro, dobitnik je priznanja Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu. Upravni odbor Biblioteke je donio odluku da se Draganu Goluboviću dodijeli zahvalnica za doprinos radu Biblioteke za 2023. Svečanost povodom dodjele priznanja održana je danas, prilikom obilježavanja 487. godišnjice Biblioteke.

Ovo važno priznanje Goluboviću je nagrada i za njegov  dugogodišnji posvećeni rad koji obavlja u Mediacentru Sarajevo sakuplajujući i selektujući materijal za digitalni arhiv INFOBIRO. Golubović je radio i kao voditelj više projekata iz oblasti zaštite kulturno-historijske baštine- digitalizacija novinske građe. Sarađuje sa stručnim časopisima iz oblasti arhivistike, bibliotekarstva. Magistar je informacijsko—komunikacijskih nauka, odsjek bibliotekarstvo.

Ideja o stvaranju arhiva štampanih izdanja novina i časopisa koji izlaze u Bosni i Hercegovini nastala je 1995. godine. Rezultirala je bazom novinskih apstrakata – koju su korisnici pretraživali u prostorijama Mediacentra Sarajevo.

Tokom 2004. pokrenut je INFOBIRO digitalni arhiv. Naša osnovna aktivnost i misija je čuvanje članka iz štampanih medija u elektronskoj formi uz dozvolu i saradnju izdavača sa područja BiH i regiona. (za više detalja – pratite link)

Arhiv je sačinjen od savremenog i historijskog arhiva.

Arhivu se pristupa onlajn i pretražuje se koristeći ključne riječi. Svaki neregistrovani korisnik ima neograničen pristup tekstovima do nivoa apstrakta. Korisnik sa pretplatom ima slobodan pristup kompletnom arhivu. (više na pretplata).

Savremeni arhiv čine novinske publikacije koje su objavljivane u periodu od 1945 do danas.
Historijski arhiv čine historijske publikacije koje su procesom digitalizacije ponovo postale dostupne i pretražive. Historijski arhiv obuhvata period od 1850-1944.godine.

Sadržaj u historijskom arhivu besplatno je dostupan za građane BiH kao dio njihove kulturno-historijske baštine a sve u skladu sa trendovima u oblasti bibliotekarstva i arhivistike u Europskoj Uniji, kao što su Preporuka Europske Unije o digitalizaciji i online dostupnosti kulturnih dobara i digitalnoj zaštiti od 24.avgusta 2006/585/EC i Zaključci Savjeta Europske Unije o online dostupnosti kulturnih dobara i digitalnoj zaštiti 2006/C297/01.

Latest Posts

spot_img

Raport

spot_img