Nedavno objavljeno

Općina Centar pruža podršku ratnim vojnim invalidima kroz prilagođavanje putničkih vozila za osobe s invaliditetom!

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić potpisao je danas protokol o realizaciji granta – prilagođavanje putničkog automobila za samostalno upravljanje vozilom ratnog vojnog invalida.

Radi se o projektu kojeg realizuje Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
Općine Centar za šta će iz budžeta Općine Centar biti izdvojen iznos od 4.000 KM za
prilagođavanje vozila za samostalno upravljanje 100% ratnom vojnom invalidu Izudinu
Hodžiću.

Zbog svog zdravstvenog stanja u njegovo ime potpisivanju protokola u Općini Centar prisustvovali su njegova supruga Begzada i sin Damir Hodžić. Supruga Begzada izrazila je zahvalnost Općini Centar i načelniku Mandiću naglasivši da će prilagođavanje komandi motornog vozila umnogome pomoći u samostalnosti i obavljanju svakodnevnih obaveza njenom suprugu. Načelnik Mandić naglasio je spremnost lokalne zajednice da pruži snažniju podršku i pomoć boračkoj populaciji i njihovoj inkluziji u društvo, kreirajući pravičniji sistem kroz stvaranje jednakih uslova i mogućnosti za sve.

-Godinama se borimo sa njegovim zdravstvenim stanjem i uz pomoć djece nosimo
našeg Izudina gdje god da krenemo bilo da se radi o ljekarskim pregledima ili nekim drugim svakodnevnim obavezama. Sa prilagođenim komandama u automobilu Izudinu će biti lakše u svakodnevnoj komunikaciji. Veliku nadu nam je dao načelnik Mandić izrazivši spremnost da Općina Centar, pored sredstava koja je sada izdvojila, sufinansira i ugradnju lifta za potrebe našeg Izudina, dok će naša obaveza biti da prikupimo sve potrebne saglasnosti stanara zgrade u kojoj živimo na Šipu, objasnila je gospođa Hodžić. Na osnovu potpisanog protokola firma „KS REHA“ d.o.o. Sarajevo će u roku od mjesec dana ugraditi ručne komande za auto gas i kočenje, kao i druge potrebne dijelove za auto montažu.

Služba za finansije Općine Centar će u roku od pet dana prebaciti odobreni iznos na
račun firme koja će raditi preinake komandi u vozilu 100 % RVI Izudina Hodžića. Današnjem potpisivanju protokola također su u ime Općine Centar prisustvovali
pomoćnica načelnika Amra Hašimbegović Vučković i Adis Adilović iz Službe za boračko-
invalidsku i socijalnu zaštitu.

Latest Posts

spot_img

Raport

spot_img