NaslovnicaNAŠE PRIČEGlobalna goruća tema: Energetska efikasnost - sve što trebate znati

Globalna goruća tema: Energetska efikasnost – sve što trebate znati

Šta znamo o energetskoj efikasnosti, zašto kaskamo za EU, koliko i sami možemo uraditi, koliko radnih mjesta bi donio projekat utopljavanja oko milion stambenih objekata, kakve uštede to donosi - sve što trebate znati - na jednom mjestu

Piše Elma Karišik

Energetska efikasnost podrazumijeva različite mjere koje se primjenjuju s ciljem smanjenja potrošnje energije. Energetska efikasnost nikako ne znači ograničavanje sopstvenih potreba. Ona se odnosi na racionalniju i efikasniju upotrebu energije i jako je važna kako sa zdravstvenog tako i ekološkog aspekta.

Međunarodne obaveze

Bosna i Hercegovina je preuzela međunarodne obaveze u oblasti energije, klime i zaštite okoliša iz više sporazuma i direktiva EU od kojih izdvajamo Sofijsku deklaraciju o Zelenom planu za Zapadni Balkan kojom smo se opredijelili za implementaciju najnovije energetske politike EU da do 2050. godine prestajemo koristiti. Ono što se želi postići preuzetim obavezama jeste uspostavljanje zajedničkog tržišta, usklađivanje rada energetskog sektora sa EU pravilima, unapređenje sigurnosti snabdijevanja, podsticanje investicija, ali i zaštita okoliša.

Međutim, BiH zbog neispunjenja ovih obaveza gubi status neto izvoznika električne energije, nema mogućnost pristupa fondovima i sredstvima EU, smanjena su ulaganja i investiranje u BiH, ugrožena je sigurnost snabdijevanja što sve u konačnici dovodi i do usporenog ili zaustavljenog napretka BiH ka EU.  Energetska zajednica trenutno vodi 9 otvorenih slučajeva protiv BiH. Ono što je sad od presudne važnosti za BiH jeste da osigura podršku za ubrzano usvajanje propisa i drugih strateških i planskih dokumenata.

Državni zakoni o električnoj energiji i gasu

Zakoni o električnoj energiji i gasu na državnom nivou se već godinama ne usvajaju zbog neslaganja entiteta oko raspodjele nadležnosti između entiteta i države. Osim ovih, zaustavljen je još jedan jako važan zakon. Zakon o gasovodu u Federaciji BiH. Naime, Hrvatska demokratska zajednica BiH zaustavila je donošenje ovog zakona kojim bi se pokrenula izgradnja novog gasovoda u BiH. Riječ je o projektu “Južna interkonekcija BiH i Republika Hrvatska” kojim bi se riješila potpuna ovisnost BiH o ruskom plinu. Vrijednost projekta je oko 100 miliona eura. BiH trenutno uvozi gas jedino iz Rusije putem Turskog toka, kojem se priključila u aprilu 2021. godine.

Energetska efikasnost u zemljama EU

BiH ima obavezu da transponira EU direktive u lokalno zakonodavstvo. Nažalost, prema riječima Elvisa Hadžikadića, stručnjaka iz oblasti energetske efikasnosti, kaskamo za EU.  Naime, u zemljama EU od 2021. godine su na snazi propisi kojima se nameće obaveza da se grade objekti sa nultom potrošnjom energije. Ti objekti moraju imati minimalno 30% energije iz obnovljivih izvora energije.

Elvis Hadžikadić

U BiH je situacija bitno drugačija. Iz perspektive potrošnje energije, BiH je okarakterizirana kao država sa veoma visokom neefikasnošću unutar stambenog, javnog, industrijskog i uslužnog sektora.

Pogledajte rezultate ankete koju smo na temu energetske efikasnosti uradili na Twitteru

Projekti pomoći u oblasti energetske efikasnosti

Jedan od najznačajnijih projekata finansijske pomoći, vrijedan 2 miliona eura, jeste projekat EU “Energetska efikasnost u javnim zgradama KS”. Značajna su ulaganja i Švedske u okviru projekta Zeleni ekonomski razvoj (GED) koji realizuje Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Investicijski potencijal i zapošljavanje

BiH posjeduje jedan od najznačajnijih potencijala za očuvanje energije u regiji, ali je to ujedno i prilika za ekonomski razvoj.

Faruk Hadžić, ekonomski analitičar, tvrdi da kada je u pitanju sami segment energetske tranzicije, naša država, obzirom na starost objekata za stanovanje, ima veliki potencijal, koji uključuje utopljavanje oko milion stambenih objekata. Investicijski potencijal za provođenje ovog procesa energetske efikasnosti iznosi oko 12 milijardi KM, što znači investicijski ciklus od oko 16 godina. Samo na ovaj način, moguće je zaposliti radnike u sektor građevine, čim se direktno može pomoći u dostizanju bržih stopa ekonomskog rasta, a sa druge strane, smanjiti računi za zagrijavanje objekata za oko 60%, čime se pravi direktna korist prema građanima.

Faruk Hadžić

Mjere energetske efikasnosti

U najvažnije mjere energetske efikasnosti ubrajamo termoizolaciju, ugradnju energetski efikasnih prozora i vrata, instalaciju kotlova i peći na pelet, ugradnju toplotnih pumpi, postavku solarnih kolektora, LED rasvjeta, postavka solarnih PV modula, kupovinu energetski efikasnih kućanskih uređaja, instalaciju spremnika tople vode, ugradnju kalorimetara termostatskih ventila.

Građanima će, zahvaljujući Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH, uskoro biti dostupna mobilna aplikacija pomoću koje će moći izračunati kakve energetske uštede mogu napraviti. Dakle, do nas je: do sistema, institucija ali i samih građana – svi možemo na svoj način doprinijeti boljoj energetskoj efikasnosti posebno sad u globalno postavljenoj situaciji u kojoj su energenti kao što su gas, odnosno njegova eventualna nestašica – predmet najrazličitijih prijetnji i ucjena.

Korisni linkovi na temu energetske efikasnosti: 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hr/sheet/69/energetska-ucinkovitost

https://uredee.ba/bs/energetska-efikasnost/energetska-efikasnost-eu/2

https://europa.ba/?page_id=607

https://webalkans.eu/bs/news/eu-helps-energy-efficiency-in-public-buildings-in-sarajevo-canton/

https://business-magazine.ba/2021/12/31/ebrd-eu-promoviraju-energetsku-efikasnost-bosni-hercegovini/

 

Možda vas zanima

Nedavno objavljeno