NaslovnicaRaportPromoAkova grupacija jedina privatna kompanija u BiH koja posjeduje sistem za prečišćavanje...

Akova grupacija jedina privatna kompanija u BiH koja posjeduje sistem za prečišćavanje vode i kafileriju

Kompanija Akova Grupa je društveno odgovorna kompanija koja posebnu pažnju posvećuje zaštiti okoliša. Kao najveći proizvođač proizvoda od pilećeg mesa na domaćem tržištu, jedina u Bosni i Hercegovini posjeduje sistem za prečišćavanje vode i kafileriju koji ispunjavaju sve zdravstveno-higijenske i ekološke standarde zakonodavstva Evropske unije.

Kafilerija omogućava obradu nastalog klaoničkog otpada u prerađeni protein animalnog porijekla i topljenu mast. Klaonički otpad koji nastaje tokom procesa proizvodnje se transportuje zatvorenim sistemom cijevi do postrojenja kafilerije gdje se prerađuje u kontrolisanim uslovima u skladu sa principima HACCP-a. Dobijeni proizvod Protein animalnog porijekla i topljena mast se koriste kao sirovina za proizvodnju hrane za kućne ljubimce. Pored toga, topljena mast se koristi u proizvodnji biodizela ili energenata.

Akova Grupa posjeduje i vlastiti sistem za prečišćavanje otpadnih voda koje nastaju tokom proizvodnje. Sva otpadna voda se cijevima odvodi do Redox sistema, gdje se obavlja fizičko i biološko prečišćavanje vode. Ovako prečišćena voda bez patogenih mikroorganizama i nečistoća se bezbjedno ispušta u rijeku.

Kao društveno-odgovornoj kompaniji od velikog značaja nam je očuvanje i zaštita okoliša i tome pridajemo veliku pažnju. Posjedujemo certifikat ISO 14001:2015 Sistem upravljanja okolišem i ovim načinom zbrinjavanja klaoničkog otpada i prečišćavanja otpadnih voda sprječavamo zagađenje voda, zemljišta i zraka, jer se čitav proces obavlja u zatvorenim sistemima, bez mogućnosti negativnog uticaja na okoliš. Klaonički otpad koji obrađujemo u našoj modernoj kafileriji pretvaramo u prerađeni protein i topljenu mast koje su jako tražene sirovine, pa pored plasmana na domaće tržište, proizvode plasiramo i u zemlje regiona i Turskoj. Posvećeni smo kontrolisanoj proizvodnji „od jajeta do trpeze“ i vodimo brigu da na tom putu ostvarimo sve zahtjeve koji se tiču potrošnje energetskih i materijalnih dobara i da spriječimo bilo kakvo onečišćenje okoliša“ – izjavila je Emina Džafić Krpan, Marketing Direktor Akova Grupe.

Akova Grupa je domaća kompanija koja mnogo polaže na kvalitet i najviše svjetske standarde. U Bosni i Hercegovini posluje više od 20 godina i najveći je proizvođač proizvoda od pilećeg mesa na domaćem tržištu. Uz provođenje dobre higijenske i proizvođačke prakse, HACCP i HALAL certifikatima kompanija OVAKO zaokružuje cjelokupni sistem kontrole od farme do stola.

Možda vas zanima

Nedavno objavljeno