„I kad malo bolje pogledaš, žene su nevidljive!“ – kampanja za jačanje političkog učešća žena u BiH

Iako Izborni zakon BiH propisuje minimalno 40% predstavnica manje zastupljenog spola na izbornim listama, realnost pokazuje da u prosjeku u bosanskohercegovačkim parlamentima/skupštinama učestvuje samo 20% žena. Rodni jaz u odlučivanju je još izraženiji u strukturama izvršne vlasti, gdje je učešće žena skoro zanemarivo, iako one čine više od polovine bh. stanovništva.

Nedavno objavljeno

Niz je prepreka na koje žene u bh. političkom životu nailaze na putu ka ravnopravnom učešću,  kako onom definisanom relevantnim zakonima Bosne i Hercegovine, tako i jednostavnim principom pariteta. Faktori koji utiču na političku participaciju žena su šaroliki: od preovladavajućih stereotipa i predrasuda prema ženama u javnom i političkom životu, slabe posvećenosti političkih stranaka da pruže adekvatne prilike i afirmativnu podršku kandidatkinjama koje bi vodile ka njihovom ravnopravnom položaju u političkom životu, pa sve do niza strukturalnih razloga kao što su teret brige o djeci i starijima, te neplaćeni rad.

Žene glasaju u jednakom omjeru kao i muškarci, što pokazuju podaci iz Opštih izbora 2018. godine na kojima su žene činile 50,1% glasača, ali je na tim izborima od ukupnog broja izabranih samo 27,41% žena. Iako čine polovinu glasačkog tijela, žene se i dalje zanemaruje kao vrijedne pažnje i prilike za ravnopravne zakonodavne i izvršne uloge unutar vlasti.

Plan implementacije mjera EU Gender akcionog plana 2021-2025 na nivou BiH podrazumijeva da jedan od specifičnih tematskih ciljeva, koji treba ostvariti kroz aktivnosti i dijalog, jeste i ostvarivanje uslova za ravnopravno učešće žena, muškaraca, djevojčica i dječaka, u svoj njihovoj raznolikosti, u procesima odlučivanja. Bez učešća žena i ženske perspektive u političkom životu nećemo moći doseći društveni razvoj koji uzima u obzir različite startne pozicije za žene i djevojčice u odnosu na dječake i muškarce, kao i ravnopravne ishode i za jedne i druge u oblastima obrazovanja, zapošljavanja i rada, zdravstva, sporta i kulture. Takođe, bez ravnopravnog učešća žena i ženske perspektive u političkom životu ne možemo očekivati adekvatno rješenje pitanja kao što je prevencija i holistički odgovor na rodno-zasnovano nasilje, pitanja kao što su rodni jaz u platama, menstrualno siromaštvo, pristup seksualnim i reproduktivnim pravima i uslugama, kao i sva druga društvena pitanja koja neproporcionalno pogađaju djevojčice i žene, ograničavaju njihove mogućnosti i prilike u javnom i privatnom životu.

Kampanjom „I kad malo bolje pogledaš, žene su nevidljive“ pozivamo naše sugrađane i sugrađanke da pri glasanju na Opštim izborima uzmu u obzir sve faktore koji utiču na i dalje nizak stepen političke participacije žena, da preispitaju potencijalne vlastite predrasude, pomognu da se prevaziđu sve trenutne strukturalne prepreke koje sprečavaju ravnopravnost žena u politici kroz davanje razumne podrške kandidatkinjama na Opštim izborima koji će se održati 2. oktobra 2022. godine.

Kampanju „I kad malo bolje pogledaš, žene su nevidljive“ provodi Sarajevski otvoreni centar u saradnji sa Communisom, uz podršku Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Pročitaj još
Related

Weekend.15 otvorio najveći poznavalac svijeta tajnih službi i Mossada

"Weekend ima tu moć privlačenja ljudi već 15 godina,...

Otvorena izložba “Tri(o)logija” dizajnerske grupe Trio

Izložba "Tri(o)logija" će sarajevskoj publici predstaviti preko trideset originalnih...

Danas počinje jubilarni 15. Weekend Media Festival

Tako će do nedjelje, 25. septembra, omiljena istarska destinacija...