spot_img

Nedavno objavljeno

Save the Children organizovao je okrugli sto u Banjaluci: Podrška projekta TABLA u procesu reforme obrazovanja

U utorak, 17. maja 2022. godine, u Banjaluci je održan okrugli sto na temu „Podrška projekta TABLA u procesu reforme obrazovanja“.

Ovaj događaj, koji u okviru projekta TABLA organizira Save The Children u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom Republike Srpske, uz finansijsku podršku Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID), okupio je predstavnike različitih interesnih grupa uključenih u proces obrazovanja u Republici Srpskoj, među kojima su bili predstavnici resornog ministarstva, Savjeta roditelja, Savjeta učenika, obrazovnog kadra, direktora škola i predstavnika lokalne i poslovne zajednice. Bila je to prilika za razmjenu mišljenja i konstruktivni dijalog u cilju osavremenjavanja obrazovnog sistema u Republici Srpskoj kroz uvođenje savremenih sredstava i koncepata u vaspitno obrazovni proces.

Obrazovanje treba biti usmjereno na učenike i podsticati razvoj sposobnosti rješavanja problema i vještina 21. vijeka. Fokus obrazovnog procesa je potrebno usmjeriti na ishode učenja. Ovo su samo neke od tema o kojima je bilo govora.

Učesnici događaja složili su se da proces unapređenja kvaliteta obrazovnog sistema, te njegovog usklađivanja sa zahtjevima 21. vijeka zahtijeva sistemski pristup i zajedničko djelovanje.

Kontinuirano profesionalno usavršavanje nastavnika, uvođenje interdisciplinarnog STEAM pristupa u nastavne planove i programe, korištenje savremene tehnologije u nastavi, samo su neke od aktivnosti koje zagovara projekat TABLA u saradnji s obrazovnim vlastima Republike Srpske. Zahvaljujući ovom projektu, brojne škole u Republlici Srpskoj dobile su STEAM opremu, a nastavnicima je omogućeno sticanje sposobnosti i vještina za korištenje obrazovnih pristupa u skladu sa standardima i praksama u ostalim evropskim zemljama.

Latest Posts

spot_img

Raport

spot_img