Dnevni san za djecu

Djeca školske dobi koja odspavaju između 30 i 60 minuta tokom dana su sretnija, imaju bolju samokontrolu te manji rizik za poteškoće s ponašanjem, pokazalo je istraživanje provedeno u SAD-u.
Naučnici s Univerziteta Pennsylvania dodaju kako ova djeca imaju u prosjeku bolje rezultate na testiranjima inteligencije te su uspješnija u školi. Nalazi objavljeni u stručnom časopisu Sleep su prikupljeni na uzorku od oko 3000 djece u dobi od 10 do 12 godina.