Nedavno objavljeno

Uspješna saradnja srednjih stručnih škola i kompanija u BPK Goražde

Predstavnici privrede u BPK Goražde od iduće školske godine učestvuju u završnom ispitu i kontinuiranom vrednovanju učenika iz praktične nastave

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojilo je Pravilnik o polaganju mature i završnog ispita u srednjoj školi i Pravilnik o praćenju, provjeravanju i ocjenjivanju učenika srednjih škola. Ovim pravilnicima je po prvi put u Bosni i Hercegovini predstavnicima privrede data mogućnost da učestvuju u vrednovanju odgojno-obrazovnih postignuća učenika i učenica tokom praktične nastave, te da aktivno učestvuju u provođenju završnog ispita.

Učenici i učenice u BPK Goražde od avgusta 2018. godine pohađaju nastavu na dva mjesta po modelu obrazovanja sa dualnim elementima tj. u školi i kod poslovnih subjekata. Izmještanje mjesta učenja u kompanije rezultiralo je stalnom komunikacijom i saradnjom privrednika i predstavnika škole. Od naredne školske godine certificirani mentori i mentorice praktične nastave će imati mogućnost da učestvuju u vrednovanju odgojno-obrazovnih postignuća učenika i učenica iz praktične nastave uz usku saradnju sa nastavnicima i nastavnicama praktične nastave. Predstavnici i predstavnice privrede koji ispunjavaju propisane uslove će biti i članovi i članice komisije za polaganje završnog ispita.  Dodatno, učenici i učenice će imati priliku da se opredijele da praktičan rad u okviru završnog ispita izvode kod poslovnih subjekata.

Za potrebe podrške ovom procesu razvijen je  moderan i po sadržaju u BiH jedinstven Dnevnik praktične nastave koji je koncipiran kao multifunkcionalan instrument. Pored toga što će učenicima i učenicama poslužiti za individualne bilješke kojima opisuju svoje iskustvo učenja tokom praktične nastave, te kao dokument za pripremu završnog ispita. Dnevnik praktične nastave će biti i referenca za prvo zaposlenje, mentorima i mentoricama u kompanijama, a i nastavnicima i nastavnicama će olakšati praćenje napretka i vrednovanje odgojno-obrazovnih postignuća učenika i učenica tokom praktične nastave. Dnevnik će učenici i učenice moći popunjavati i elektronskim putem, a vodiće ga tokom perioda cjelokupnog školovanja.

Aktivnosti izrade pravilnika podržane su u okviru projekta “Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini” kojeg provodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Vlada Švicarske i SR Njemačke. Zajednički napori ministarstava obrazovanja, srednjih stručnih škola, pedagoških zavoda, privrednih komora i drugih relevantnih institucija će unaprijediti dualno organizovano stručno obrazovanje, podržati razvoj održivog pravnog okvira za dualno organizovano stručno obrazovanje i poboljšati šanse za zaposlenje u Bosni i Hercegovini.

Latest Posts

spot_img
spot_img

Raport

spot_img