Nedavno objavljeno

Novi koraci ka dualnom sistemu obrazovanja

Prije nekoliko sedmica Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini i Ambasada SR Njemačke u Bosni i Hercegovini uputili su pismo Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i izrazili  čestitke za kontinuiran napor koji Ministarstvo zajedno sa Vladom Kantona Sarajevo poduzima u oblasti modernizacije stručnog obrazovanja pripremajući propis za uvođenje dualnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Danas su predstavnici i predstavnice Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini, na čelu sa Chantal Felder, vd direktora za saradnju pri Ambasadi Švicarske u Bosni i Hercegovini, i njemačkog GIZ-a, na čelu sa dr. Natalijom el Hage, direktoricom GIZ-a za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru,  posjetili i Privrednu komoru Kantona Sarajevo, novog i važnog partnera u sistemu dualnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Uvođenje dualnog obrazovanja predstavlja reformski proces u stručnom obrazovanju, obzirom da podrazumijeva zajednički angažman više važnih sudionika. Pored Ministarstva za odgoj i obrazovanje i stručnih škola, jednako važan je i angažman poslovnih subjekata koji u sistemu dualnog obrazovanja, nudeći mjesta za učenje, aktivno učestvuju u edukaciji učenika i učenica. U zapadnoevropskim zemljama privredne komore igraju značajnu ulogu u sistemu dualnog obrazovanja vodeći računa o ugovorima o dualnom obrazovanju, edukaciji mentora i mentorica kod poslovnih subjekata i certificiranju poslovnih subjekata kako bi se mogli priključiti sistemu dualnog obrazovanja. Vodeći se primjerima dobre prakse iz Austrije, Njemačke i Švicarske, Kanton Sarajevo priprema propis koji će omogućiti velike reformske korake u ovoj oblasti.

Tokom protekle sedmice potpisan je Ugovor o lokalnom subvencioniranju Privredene komore Kantona Sarajevo. Aktivnosti predviđene ovim ugovorom značajno će ojačati kapacitete Komore za preuzimanje nove uloge i olakšati uvođenje dualnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Predstavnici i predstavnice Ambasade Švicarske i njemačkog GIZ-a su nakon posjete Privrednoj komori Kantona Sarajevo izrazili svoje zadovoljstvo dobrim djelovanjem Privredne komore u oblasti obrazovanja, razumijevanjem dualnog obrazovanja i opredijeljenošću Privredne komore Kantona Sarajevo da preuzme važne zadatke na izgradnji sistema dualnog obrazovanja.      

Podrška Vlada SR Njemačke i Švicarske realizira se u sklopu projekta „Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini“, kojeg provodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Projekat podržava partnerske škole kako bi pružale i implementirale dualno stručno obrazovanje u skladu sa potrebama domaćeg tržišta rada. Unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja u BiH mladićima i djevojkama nudi znanje i vještine za budućnost, a  poslodavcima kvalitetan kadar na tržištu rada.

Latest Posts

spot_img
spot_img

Raport

spot_img