NaslovnicaRaportRegionalni Challenge Fond počinje veliki regionalni projekat: 18,8 miliona eura Zapadnom Balkanu...

Regionalni Challenge Fond počinje veliki regionalni projekat: 18,8 miliona eura Zapadnom Balkanu za dualno obrazovanje

U srijedu, 3. februara, na online okupljanju predstavljen je početak velikog regionalnog programa za podršku projektima dualnog obrazovanja. Za 60 projekata iz zemalja Zapadnog Balkana namijenjeno je ukupno 18,8 miliona eura.

Cilj projekta Regionalnog Challenge Fonda je da unaprijedi kvalitet stručnog obrazovanja i obuke za tržište rada. Kompanije su pozvane da se povežu sa školama i fakultetima te da se prijave za ova sredstva i zajednički uspostave centre za praktičnu obuku. Ovo je prilika da se privatni sektor više uključi u saradnju sa institucijama za stručno obrazovanje i obuku, a u vrijeme pandemije ova tema ima još veći značaj.

Sve informacije o načinima prijave mogu se naći na https://rcf-wb6.org/.