Nedavno objavljeno

Raiffeisen Bank International postala potpisnik globalnih Principa odgovornog bankarstva

Raiffeisen Bank International (RBI) je zvanični potpisnik UN-ovih Principa odgovornog bankarstva – jedinstvenog okvira za održivu bankarsku industriju koji se razvija putem inovativnog partnerstva banaka širom svijeta i Finansijske inicijative Programa za okoliš Ujedinjenih nacija. 

Principi odgovornog bankarstva definišu ulogu i odgovornost bankarske industrije, kao i usklađenost bankarskog sektora sa UN-ovim Ciljevima održivog razvoja i Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama potpisanim 2015. godine. Važno je dodati da ovi principi omogućavaju banci da inkorporira održivost u sve oblasti svog poslovanja, te da identifikuje gdje ima potencijala da ostvari najveći uticaj svojim doprinosom održivom svijetu. Ovi principi također omogućavaju banci nove poslovne prilike sa pojavljivanjem ekonomije održivog razvoja.

Za RBI grupaciju je održivost uvijek bila osnovni princip i mjera poslovnog uspjeha. Održivost se smatra odgovornom poslovnom aktivnošću radi dugoročnog, ekonomski pozitivnog rezultata, uzimajući u obzir ključne društvene i ekonomske aspekte. Značaj ove teme se, između ostalog, odražava u činjenici da je RBI najveći izdavatelj zelenih obveznica među austrijskim bankama. Primarni cilj nam je, kao odgovornim bankarima, dugoročna dodatna vrijednost, paralelno sa unapređivanjem uticaja poslovanja na održivost. Kako bi se ovo postiglo, usvojen je holistički pristup.

Johann Strobl, generalni direktor RBI-a je izjavio: “Veoma smo ponosni što smo prva austrijska grupacija koja se pridružila Prinicipima odgovornog poslovanja UNEP FI-a. Kao dugogodišnji član UNEP finansijske inicijative, potpisivanje ovih principa smatramo još jednim ključnim događajem u našem održivom razvoju. Stoga ćemo dodatno intenzivirati napore kako bismo ojačali naše strateško opredjeljenje odgovornog bankara. Cilj nam je da ponudimo održive finansijske proizvode i usluge kako bismo podržali naše klijente u njihovoj transformaciji u smjeru održive budućnosti i stoga dali pozitivan doprinos društvu. Odgovorno bankarstvo smatramo važnim elementom za naš budući poslovni rast. To se podudara i sa našom Vizijom za 2025. godinu da postanemo grupacija za  finansijske usluge sa najviše preporuka na tržišti ma SIE na kojima poslujemo.”

* * * * *

 

RBI svojim domaćim tržištem smatra kako Austriju, u kojoj je vodeća komercijalna i investicijska banka, tako i Srednju i Istočnu Evropu (SIE). Njene supsidijarne banke posluju na 13 tržišta diljem regiona. Pored navedenih banaka, RBI grupacija obuhvata i druge pružatelje finansijskih usluga, npr. u oblasti leasinga, upravljanja imovinom, te spajanja i akvizicija.

Oko 46.000 zaposlenika pruža usluge za 16,8 miliona klijenata u preko 2.000 poslovnica raspoređenih uglavnom u SIE. Dionice RBI-a kotiraju na Bečkoj berzi. Austrijske regionalne Raiffeisen banke posjeduju oko 58,8 procenata ukupnih dionica, dok su preostale dionice u slobodnom opticaju. RBI je centralna institucija regionalnih Raiffeisen banaka i ostalih povezanih kreditnih institucija u okviru austrijske Raiffeisen bankarske grupacije. RBI je vlasnik Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina.

Latest Posts

spot_img
spot_img

Raport

spot_img