Nedavno objavljeno

DUHANSKA INDUSTRIJA DANAS JE NEZAMISLIVA BEZ NAUKE

„Jedan od rijetkih optimističnih momenata ove godine je apsolutni trijumf nauke“

U godini u kojoj su sve oči svjetske javnosti usmjerene u posljednja naučna dostignuća i u kojoj se naučna zajednica sve više okreće primjeni koncepta „smanjenja štete“, sa posebnom pažnjom analizirana je odluka Američke agencije za hranu i lijekove (FDA), da jedan sistem za konzumaciju duhana, IQOS, deklarira kao „duhanski proizvod modificiranog rizika“, u skladu s američkim propisima. Koliko godina naučnog rada, koje tehnologije, istraživanja, ali i šta koncept smanjenja štete u praksi znači, bile su teme nedavno održane virtuelne konferencije „Važnost nauke u duhanskoj industriji“.

„Volio bih da se na IQOS više gleda kao na proizvod nauke, a manje Philip Morrisa, odnosno kao na produkt nezavisne nauke koju je Philip Morris podstakao, i pomogao joj svojim resursima da izađe na globalno tržište i velikom broju pušača ponudi nešto što će im promijeniti život. „Harm reduction“ je u duhanskoj industriji za manje od 10 godina itekako dao rezulatate i to se ne smije zanemariti“, rekao je na početku konferencije Srđan Lazović, generalni direktor kompanije Philip Morris za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.

Broj aktivnih pušača u svijetu, prema zvaničnim statistikama, i dalje je veći od 1 milijarde. Odnedavni povećani interes javnosti za nauku je samo podcrtao značaj koji tzv. primijenjene nauke imaju, ili bi bar trebale imati, u našem životu, a naročito u takvoj industriji, kao što je duhanska.

„Philip Morris se već prije skoro 20 godina opredijelio za nauku i provjerene naučne pristupe u razvoju alternativnih proizvoda. Taj pristup prije svega počinje na nivou zapošljavanja visoko kvalificiranih naučnih kadrova, koji sprovode svoje inovativne ideje u djelo i omogućavaju dijaloge sa naučnom zajednicom“, izjavila je Emilija Veljković, menadžer za naučne i medicinske poslove pri CUBE-u, istraživačkom centru kompanije Philip Morris u Neuchatelu, Švicarska, dodavši da: „naša misija nije bez izazova, ali mi uspjehom smatramo svaki otvoreni dijalog i iskreni interes za nauku koja podržava naše bezdimne proizvode koji su bolja alternativa cigaretama“.

Kranji cilj promjene poslovne filozofije Philip Morrisa je da se svaki pušač koji ne bi prestao koristiti cigarete, prebaci na manje štetne alternative. A uloga liječnika je u tome presudna.

“Prestanak pušenja ovisi o volji pojedinca, ali u praksi će jedan od deset pacijenata to usvojiti. Određeni broj pacijenata će sigurno prestati pušiti u jednom vremenskom intervalu, ali čim se situacija nakon hospitalizacije popravi, toj navici će se vratiti. I to je suštinski ljudski, i ljekar to u praksi prihvata, iako i ljekar i pacijent znaju da je to pogrešno. Dobro je pitanje šta učiniti”, naveo je Mr. sci. dr. Edin Begić, specijalista kardiologije, napominjući da imperativ mora biti prije svega prestanak, ali u slučaju kada to nije opcija – koristiti bolju alternativu.

U kompaniji Philip Morris su sigurni da odluka FDA, koja konstatuje da IQOS emitira manje štetnih materija od cigareta, otvara jedno novo poglavlje u borbi protiv pušenja, koje neće zatvarati oči pred alternativama, već davati prostora za primjenu novog principa, koji daje rezultate.

„Ljudi u BiH su i te kako spremni i sposobni da prihvate bolja rješenja i bolje alternative kao što je IQOS, naročito kada im se iznesu kredibilni naučni stavovi, i da to nije samo  atraktivana, tehnička inovacija, već je prvenstveno mogućnost da unaprijede svoj kvalitet života, i za sebe izaberu bolju opciju“, zaključio je Lazović.

Latest Posts

Raport

spot_img