spot_img

Nedavno objavljeno

U Sarajevu preminuo istaknuti slikar i akademik Seid Hasanefendić

U Sarajevu je jučer u 85. godini preminuo istaknuti bosanskohercegovački slikar, akademik i profesor Seid Hasanefendić.

Seid Hasanefendić rođen je 25. aprila 1935. godine u Brčkom. Nakon završenog osnovnog obrazovanja u rodnom gradu, došao je u Sarajevo gdje je prvo upisao gimnaziju, a kasnije se prebacio u Srednju umjetničku školu – odsjek za kiparstvo i dekorativno slikarstvo.

Hasanefendić 1962. godine upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, odsjek grafike, gdje je i diplomirao 1965. godine, u klasi profesora Kinerta. Iste godine nagrađen je nagradom za grafiku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. U to vrijeme Hasanefendić se vrlo aktivno bavio scenografijom, sarađujući sa Komornom pozornicom Zagrebačkog studentskog centra.

Od 1974. godine Hasanefendić je zaposlen na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu (otvorenoj 1972. godine), kao nastavnik grafike i likovne forme, a kasnije kao vanredni i redovni profesor na predmetu crtanje. U periodu od 1978. do 1980. godine bio je član Savjeta Univerziteta u Sarajevu.

Od 1979. do 1982. godine bio je šef Katedre za grafiku, a od 1985. do 1990. godine obavljao je dužnost dekana Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Do odlaska u penziju, radio je kao redovni profesor na predmetu crtanje. Također, godinama je bio je direktor Umjetničke Galerije Bosnie i Hercegovine. 2017. godine, postaje član Bošnjačke Akademije nauka i umjetnosti.

“Specifičnog i prepoznatljivog slikarskog opusa, naglašene refleksivnosti, Hasanefendićevo slikarstvo ponekad djeluje teško, predskazujuće i iznimno zahtjevno. U intimnom obraćanju glasovima bosanske duhovnosti, izbrušenom slikarskom tehnikom, Hasanefendić na početku 21. vijeka pokazuje kako se tek u dobro promišljenim vrijednostima vlastite likovne tradicije krije zalog modernosti i originalnosti izraza”, kazala je prof. dr. Aida Abadžić Hodžić.

Dobitnik je velikog broja domaćih i međunarodnih priznanja, među kojima su Šestoaprilska nagrada grada Sarajeva (1982), Dvadesetsedmojulska nagrada BiH (1986), Orden zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom (1987), Zlatna plaketa – Per meriti artistici, Ferrara (1983), te nagrada TV Italia 3, Rim (1985), Zlatna plaketa, Istanbul (1996), dvije nominacije za člana Akademija nauka i umjetnosti BiH itd.

Djela mu se nalaze u brojnim zbirkama, galerijama i muzejima u domovini i inozemstvu, uključujući i Vatikansku galeriju.

Dženaza će se obaviti na Gradskom groblju Bare, u utorak (7. jula) u 14:00 sati.

klix.ba

Latest Posts

spot_img

Raport

spot_img