spot_img

Nedavno objavljeno

Webinar “Novine u praksi Evropskog suda za ljudska prava, sa posebnim osvrtom na slobodu kretanja”: Osnovna prava mogu bit ograničena samo koliko je to neophodno

U saradnji Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i AIRE Centra održan je online seminar pod nazivom “Novine u praksi Evropskog suda za ljudska prava, sa posebnim osvrtom na slobodu kretanja”. Seminar je rađen u svjetlu novih kretanja u društvu, usljed pandemija COVID-19 virusa, kada sudovi rade u vanrednim okolnostima, a mnoga osnovna ljudska prava su ograničena.

Izazovi sa kojima se sudstvo u doba COVID-19 pandemije suočava su bez presedana. Svi segmenti društvenog života i života u zajednici su se prilagođavali novnastaloj situaciji i uvedenim mjerama, a najveća opasnost po zdrav život zajednice je bilo ograničavanje i usporavanje rada sudskog sistema.

Povodom održavanja ovog webinara, dr.sc. Arben Murtezić, direktor Centra je izjavio: „Pandemija COVID-19 je pred pravosuđe postavila nove izazove. Principi efikasnosti i suđenja u razumnom roku su realno ugroženi mjerama zaštite i sudovi pokušavaju da maksimalno ublaže posljedice prilagođavajući svoj način rada. Međutim, principi kontradiktornosti, neposrednosti, usmenosti i javnosti u sudskom postupku ne smiju biti ugroženi, dok pravo na slobodu kretanja smije biti ograničeno samo onoliko koliko je to neophodno. Faktička i pravna pitanja koja su otvorena u ovom periodu zahtjevaju izbalansiran pristup i korištenje svog raspoloživog znanja i iskustava. Pri tome je između ostalog od velike pomoći bila publikacija AIRE Centra “COVID-19 i efekat na ljudska prava”.

Ovaj webinar dolazi u pravo vrijeme s obzirom na dileme koje se pojavljuju u praksi sudova kada je riječ o postupanju organa koji su rukovodili borbom protiv pandemije COVID-a 19, u kontekstu eventualnog kršenja ljudskih prava. Kao posebno zabrinjavajuće, izdvojeno je pravo na slobodu kretanja, imajući u vidu i odluku Ustavnog suda BiH od 22. aprila kojom je utvrđena povreda ovog ljudskog prava.

Predavanje u okviru seminara je održao i gospodin Faris Vehabović, sudija Evropskog suda za ljudska prava, koji je istakao: „…da je ovo živa materija kojoj se treba posvetiti posebna pažnja i da je potrebno prije svega uspostaviti sistemske mehanizme praćenja prakse“.

Gospodin Vehabović je objasnio kako je Sud evoluirao u posljednjih nekoliko godina, u smislu pristupa koje primjenjuje u rješavaju određenih suštinskih pitanja. Objasnio je procedure pred sudom, teanalizirao ključne judikate Evropskog suda za ljudska prava u posljednjih nekoliko mjeseci, stavljajući poseban naglasak na odluke i presude koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu. Ovom prilikom, gospodin Vehabović je predstavio i praksu Suda vezanu za slobodu kretanja, a koja bi mogla poslužiti kao uzor za bosanskohercegovačke sudove.

Ovaj webinar je održan u okviru šireg projekta koji podržava vlada Velike Britanije, i riječ je o sada već tradicionalnom skupu u kojem se učesnicima predstavljaju posljednji trendovi u evoluciji sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava.

Latest Posts

spot_img

Raport

spot_img