Nedavno objavljeno

Vlada Kraljevine Švedske i UNICEF nastavlјaju strateško partnerstvo u Bosni i Hercegovini kako bi doprli do najugroženije djece, adolescenata i porodica.

Nj.E. Johanna Strömquist, ambasadorica Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini i dr Rownak Khan, šefica predstavništva UNICEF-a u Bosni i Hercegovini, potpisale su sporazum ukupne vrijednosti 4,3 miliona švedskih kruna (oko 408,000 EUR), obavezujući se da će pružiti dalјu podršku UNICEF-ovom odgovoru na COVID-19 u oblastima socijalne zaštite, zaštite djece, te razvoja i učešća adolescenata.

Socioekonomski aspekt pandemije negativno utiče na djecu, adolescente i mlade lјude u Bosni i Hercegovini. Ova podrška Ambasade Kraljevine Švedske će omogućiti UNICEF-u da odgovori na trenutnu krizu, ali i da pomogne u oporavku i zaštiti djece, mladih i porodice od njenih posljedica.

Iako je pristup osnovnim uslugama poput zdravstva i obrazovanja već ugrožen, rizik od nasilјa i psihosocijalni rizici će se vjerovatno dodatno pojačati, posebno kada su u pitanju ugrožena djeca. Prava priroda socioekonomskog uticaja tek treba da se utvrdi, međutim, kao i u svim drugim krizama, najugroženije stanovništvo postaje još više isklјučeno.

”Postoji rizik da će trenutna kriza ozbiljnije i dugoročnije uticati na djecu, mlade i porodice, koji već jesu socio-ekonomski najugroženiji. Ova podrška će omogućiti UNICEF-u da im, u saradnji sa lokalnim partnerima osigura podršku i usluge socijalne zaštite i inkluzije,” rekla je Nj.E. Johanna Strömquist.

Zahvalјujući podršci Vlade Kraljevine Švedske, UNICEF će doprijeti do najmanje 1500 porodica sa djecom, pružajući im psihosocijalnu pomoć u oblasti mentalnog zdravlja u njihovim lokalnim zajednicama. Pored toga, 500 stručnjaka iz centara za socijalni rad i škola biće osposoblјeno za krizne intervencije virtuelnim putem za sve one kojima to bude potrebno. Uz to, 150 najugroženijih porodica sa djecom će dobiti usluge socijalne zaštite i inkluzije. Dodatno, program učenja za adolescente „PODIUM“ će biti digitalizovan i osnažiti će mlade da razviju sopstvene sposobnosti zagovaranja i učešća u zajednici.

„UNICEF i Ambasada Kraljevine Švedske su se uspješno udružili kako bi osigurali prava najugroženije djece u ovoj zemlјi. Ovaj doprinos će omogućiti UNICEF-u da i dalje pruža pravovremenu i efikasnu pomoć najugroženijoj djeci, mladim lјudima i porodicama u partnerstvu sa vlastima u BiH, nevladinim organizacijama i zajednicama“, rekla je dr Rownak Khan, šefica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini.

Ovaj sporazum predstavlja nastavak uspješne saradnje UNICEF-a i Vlade Kraljevine Švedske koja je strateški partner UNICEF-ovog programa „Pravda za svako dijete“ duži niz godina, te jedan od klјučnih donatora koji podržavaju intervencije koje imaju za cilј osnaživanje mladih i adolescenata.

Latest Posts

spot_img
spot_img

Raport

spot_img