Albert Einstein, teorijski fizičar

“Ništa neće toliko pomoći ljudskom zdravlju niti povećati izglede za opstanak života na Zemlji kao prelazak na vegetarijansku ishranu. Naš zadatak mora biti da se oslobodimo… širenjem kruga samilosti na sva živa bića i svu prirodu i njenu ljepotu”