Pretplati se

Impressum

Glavna i odgovorna urednica
Alma Duraković

Urednica
Mersiha Drinjaković 

Redakcija
Živana Jovančić, Sunita Hotić, Mila Durić, Ivana Zimić, Lejla Kajić

Fotografi
Spektroom

Saradnici
Vedrana Božinović, Ozren Kebo

Direktor izdanja
Belma Pećanin

Marketing
Almir Tahirović - direktor marketinga, gsm: 062 342 731;
Belma Pećanin gsm: 061 172 020;

DTP
Edin Ramadanović 

Izdavač
GRACIJA-PRESS d.o.o. Sarajevo
Skenderpašina 4, 71000 Sarajevo

Telefon
+387 33 261 710

Fax
+387 33 261 711

E-mail
marketing@gracija.ba