Pretplati se
Uspješan završetak kampanje Mliječno je super

Uspješan završetak kampanje Mliječno je super

Istraživanje je pokazalo je da je trogodišnji projekat za generičku promociju mliječnih proizvoda u BiH, koji su sufinansirali Evropska unija i Republika Slovenija, u kampanji Mliječno je super, postigao svrhu i željene ciljeve

Trogodišnja kampanja “Mliječno je super“ uspješno je završena u Bosni i Hercegovini, istaknuto je na novinarskoj konferenciji održanoj 20. marta u Sarajevu. Svrha kampanje, koja je trajala od 2016. do 2019. godine kod nas, takođe u Srbiji i Crnoj Gori, bila je informisati javnost o kvalitetu mlijeka i mliječnih proizvoda. Mlijeko je probavljiva i biološki visokokvalitetna hrana, a sa mliječnim proizvodima je nezamjenjiv dio naše uravnotežene prehrane. Mlijeko i mliječni proizvodi sadrže biološki visokokvalitetne bjelančevine i bogat su izvor kalcija koji je uključen u izgradnju i održavanje čvrstih i zdravih kostiju. Potrošnja mliječnih proizvoda se postepeno povećava u BiH, ali je i dalje ispod evropskog prosjeka.

“Cilj našeg projekta 'Mliječno je super' uvijek je propaganda i zdrava konzumacija mliječnih proizvoda radi optimalne i zdrave prehrane svakog stanovnika BiH, Srbije i Crne Gore. To smo zagovarali i uradili radi ciljnih grupa koje su najosjetljivije i koje bi trebale konzumirati mlijeko, a to su djeca, djevojke u razvoju i starije stanovništvo. Naši rezultati govore da smo uspjeli u tome što smo sebi zadali, jer je istraživanje pokazalo da jedan veći broj anketiranih ispitanika tvrdi da će se potruditi da više konzumira mlijeko i mliječne proizvode. To je bio naš cilj i svrha kampanje“, rekla nam Barbara Pribožić, glavni izvodilac projekta “Mliječno je super“ za EU.

Kampanja je bila usmjerena na različite ciljne grupe: djeca od 5 do 13 godina; djevojke i žene od 12 do 25 godina.  Zbog važne uloge u razvoju  i rastu djece i adoloscenata, održano je 45 radionica za djecu  u BiH, koje su obuhvatile gotovo 6.000 mališana. Podijeljeno je 5.595 slikovnica naslova Za moju mamu, mališanima je podijeljeno 16.785 poklona, jednom riječju dobili smo 5.595 zadovoljne djece. Pored toga, održana je edukacija za žene Zajedno sa Gracijom, održane su promocije, bilo je 1.300 degustacija mliječnih proizvoda i dijeljena promotivnih materijala i letaka na lokacijama u cijeloj BiH. Procjenjuje se da je proizvode degustiralo više od 30.000 ljudi. Na kraju, Tramvaj – počasni krug, namijenjen starijoj populaciji, održan je posljednji put 19. januara ove godine uz promotivne poklone.  

Kampanja je vođena i s naglaskom na oglašavanje, promociju prodaje i informativne aktivnosti o važnosti mlijeka i mliječnih proizvoda, a oglašavanje je uključivalo digitalne medije, društvenu mrežu Facebook, štampane medije i tramvaj, te informativne letke za djevojčice u razvoju. Istraživanje učinka pokazalo je da je trogodišnji projekat za generičku promociju mliječnih  proizvoda u BiH, u kampanji Mliječno je super,  postigao svrhu i željene ciljeve. “Nismo posebno reklamirali EU proizvode a ni slovenačke. Naš cilj je da u zemljama bivše Jugoslavije kontinuirano informišemo javnost o kvalitetu i prednosti mlijeka i mliječnih proizvoda“, zaključila je Barbara Rupnik, generalni sekretar Gospodarskog udruženja za mljekarstvo Slovenije. Program, koji su u BiH, Srbiji i Crnoj Gori sufinansirali Evropska unija i Republika Slovenija, imao je okvirnu finansijsku vrijednost 900.000 eura.