Pretplati se
Brža dostupnost lijekova na domaćem tržištu

UIPL BiH član Evropske federacije farmaceutske industrije

Brža dostupnost lijekova na domaćem tržištu

Udruženje inovativnih proizvođača lijekova BiH postalo je član Evropske federacije farmaceutske industrije i udruženja, a takvo članstvo donosi bitne prednosti za očuvanje zdravlja...

Udruženje inovativnih proizvođača lijekova BiH (UIPL) postalo je član Evropske federacije farmaceutske industrije i udruženja. To je veliko priznanje za Bosnu i Hercegovinu, iako još nije postala član EU, jer to znači da država u velikoj mjeri posjeduje regulativu koja je u skladu sa zakonskim postavkama lijekova u EU. Na taj način će svi lijekovi biti brže dostupni pacijentima u našoj zemlji, pritom se garantira njihova sigurnost za upotrebu.

“Ovo članstvo dokazuje da vrijedi dovesti inovativne kompanije čiji jer zadatak da budu usmjerene ka unapređenju i očuvanju  zdravlja ljudi kroz inovacije“, rekla je predsjednica UIPL Ana Petrović. U prosjeku se na te lijekove čekalo i do deset godina, a danas se to svelo na dvije-tri godine. “Sa inovativnim lijekovima pacijentima se omogućava duži život. Naš izazov je da sada razvijamo partnerstvo sa nadležnim institucijama u oblasti zdravstva“, riječi su Damira Babića, predsjednika UO UIPL. Isto tako je i predsjednik Ljekarske komore FBiH, prim. dr. Harun Drljević, istakao da će sa članstvom UIPL-a u Evropskoj federaciji faramaceutske industrije biti osigurana transparentnost utroška novca i put kojim lijek stiže do pacijenta, ali će biti poboljšan i pristup lijekovima za korisnike zdravstvenog sistema. Takođe, bit će objavljivani podaci o donacijama zdravstvenim organizacijama, naknadama za usluge zdravstvenih radnika, plaćanje putnih troškova, smještaja i kotizacije radi sudjelovanja zdravstvenih radnika na edukativnim stručnim skupovima.

Na kraju, ističemo da Udruženje inovativnih proizvođača lijekova u BiH okuplja 12 inovativnih farmaceutskih kompanija u BiH, djeluje aktivno od osnivačke 2013. godine.