Pretplati se
Fondacija MoneyGram i Centar za obrazovne inicijative Step by Step promoviraju učenje i kreativnost

MoneyGram

Fondacija MoneyGram i Centar za obrazovne inicijative Step by Step promoviraju učenje i kreativnost

MoneyGram fondacija podržava stvaranje prostora za kreativno učenje u Bosni i Hercegovini...

MoneyGram fondacija najavljuje realizaciju projekta “Sobičak”, u saradnji sa Centrom za obrazovne inicijative Step by Step (COI Step by Step), koji će omogućiti učenicima srednjih i osnovnih škola da dizajniraju i opreme multifunkcionalne prostore koji će postati prostorije za zajednički rast, učenje, podršku vršnjaka i društvenu koheziju, kao i za zabavu, odmor, te kvalitetnu i kreativnu upotrebu slobodnog vremena u njihovim školama.

Škole širom BiH će biti pozvane da apliciraju kako bi bile dijelom ovog projekta, od kojih će njih deset, pet stručnih srednjih škola i pet osnovnih, biti odabrane da učestvuju u kreiranju prvih “Sobičaka”. “Sobičci” će biti mjesto različitih aktivnosti koje pripremaju učenici za učenike, kao što je vršnjačka podrška u učenju, književnosti, muzici, umjetnosti, filmu i obrazovnim radionicama.