Pretplati se
Uspješnih 20 godina

Farmaceutska kompanija Roche u BiH

Uspješnih 20 godina

Roche je jedna od prvih inovativnih kompanija koja je započela poslovanje u našoj zemlji, kod nas ima registrovana 24 lijeka do sada, ističe direktor kompanije dr. Filipović...

Privredno društvo Roche d.o.o. – Roche Ltd. je pravni nasljednik Predstavništva R. Hoffmann La Roche  Ltd koje je osnovano 1998. godine u BiH. Od malog predstavništva izrasli su u pravni subjekt koji u potpunosti može odgovoriti zahtjevima tržišta i kroz vlastitu infrastukturu obezbjeđuje lijekove koji omogućavaju poboljšanje zdravlja, kvalitet života i podržavaju život pacijenta. “Pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti predstavlja globalni problem i izazov, a posebno u BiH u periodu nakon rata“, rekao je dr. Adnan Filipović, direktor Roche BiH na neformalnom druženju s novinarima, priređenom u petak, 5. oktobra. Prisjetio se i teškog poslovnog početka 1998. godine, upornog timskog rada i zalaganja kompanije u razvoju lokalnih rješenja kako bi poboljšali uslove zadravstvenog sistema za sve interesne skupine.

“Posebno bih istakao naš rad na podizanju svijesti stanovništva, pacijenata i javnosti, te podršku u jačanju dijagnostičkih kapaciteta u cilju postavljanja tačne dijagnoze u ranom stadiju bolesti, zatim uvođenje novih terapijskih modaliteta koji su doprinijeli boljem i efikasnijem tretmanu pacijenata, jačanju zdravstvene infrastrukture  i uvođenju modela personalizirane medicine.“

Farmaceutska kompanija je permanentno fokusirana na istraživanje i razvoj inovativnih dijagnostičkih i terapijskih rješenja koje poboljšavaju život pacijenata. Do sada je Roche registrovao  24 lijeka u BiH, prvi je započeo sprovođenje kliničkih ispitivanja u našoj zemlji, zapošljava 33 visoko edukovana profesionalca. Sve je to uticalo, uz stručnost, odgovornost i etičnost, da ova kompanija postane lider na bh. tržištu. “Najveće priznanje je kada vidite da ste dali svoj doprinos unapređenju njege pacijenta u zemlji u kojoj živite i radite. To je krajnji cilj kome svi treba da stremimo, jer predstavlja najveće zadovoljstvo koje čovjek može doživjeti u ovom poslu“, zaključio je dr. Adnan Filipović, direktor Roche BiH.